Beheer en onderhoud technische installaties – Stichting Hogeschool Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Beheer en onderhoud technische installaties – Stichting Hogeschool Rotterdam

Foto: pixabay.com

Hogeschool Rotterdam is opdrachtgever voor deze aanbesteding. De opdracht wordt hoofdzakelijk uitgevoerd ten behoeve van Faciliteiten en Informatietechnologie (FIT). FIT ondersteunt de kernactiviteiten van Hogeschool Rotterdam door het proactief en tijdig leveren van kwalitatief hoogwaardige facilitaire- en ICT diensten aan de instituten en de diensten van Hogeschool Rotterdam. De huidige contracten voor het uitvoeren van beheer en onderhoud zijn eindig en mogen niet meer verlengd worden.

Het beoogde resultaat van deze Europese aanbesteding is een overeenkomst met drie dienstverleners voor uitvoering van de opdracht beheer en onderhoud gebouw gebonden technische installaties. Deze overeenkomst zal worden aangegaan voor twee jaar met een verlengingsoptie van twee keer drie jaar. (totale maximale periode is acht (8) jaar). NDR: De aanbesteder meldt dit maar even voor de inschrijvers die de edele kunst van het rekenen met sommen tot tien niet beheersen. De verwachte ingangsdatum is 1 maart 2023. De geraamde waarde van de overeenkomst voor het onderhoud bedraagt ~ € 6.000.000,- (inclusief BTW) per jaar voor alle gebieden gebaseerd op historische gegevens/jaarlijkse begroting. Met het oog op politieke, economische, budgettaire, organisatorische en/of bestuurlijke ontwikkelingen en de hiermee samenhangende groei en krimp van Hogeschool Rotterdam is het mogelijk dat het aantal locaties en andere specificaties waarop de overeenkomst betrekking heeft kan uitbreiden, krimpen of wijzigen. Deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de omvang van de overeenkomst.

Hogeschool Rotterdam heeft ervoor gekozen om de opdracht niet te verdelen in percelen, maar onder te verdelen in drie  gebieden (inschrijving als één perceel).
Inschrijvers kunnen bij het indienen van een inschrijving een voorkeursgebied opgeven. De drie inschrijvers met de “beste- prijs kwaliteitverhouding” krijgen voor zover dat mogelijk is een voorkeursgebied toegewezen. Hieronder vindt u een overzicht van de onderverdeling:
Gebied 1: c.a. 41.500 m2 /bvo (excl. Laan op Zuid), 55.5000 m2 /bvo (incl. Laan op Zuid)
– Kralingsezoom
– Max Euwelaan
– Laan op Zuid (in aanbouw)
– Posthuma (geen onderhoud, alleen klantwensen)
Gebied 2: c.a. 60.000 m2 /bvo
– Academieplein
– Museumpark
Gebied 3: c.a. 62.000 m2 /bvo
– Blaak 10
– Pieter de Hooghweg
– RDM ID
– Wijnhaven 61, 99, 103, 107
– Blaak 555 (geen onderhoud, alleen klantwensen)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om een gebied toe te wijzen aan één van drie inschrijvers met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Deze bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de
gunningfase. In de gunningsfase zal op 18 november 2022 een schouw worden gehouden. Voor de schouw dient u zich vóór 11 november 2022 13.00 uur aan te melden. We zitten dan echter al in de gunningsfase, zodat aangenomen kan worden dat hier in de gunningsleidraad op wordt teruggekomen.

Bron: Tenderned zaterdag 9 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266771

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *