Leveren en plaatsen van speeltoestellen Dordrecht Papendrecht – Aanbestedingsnieuws

Leveren en plaatsen van speeltoestellen Dordrecht Papendrecht

Foto: Pixabay

De Aanbestedende dienst voor deze aanbesteding wordt gevormd door de gemeenten Dordrecht en Papendrecht. Voor deze aanbesteding en het daaruit voortkomende af te sluiten contract is de Gemeente Dordrecht aangewezen als penvoerder. Iedere gemeente is zelf raamovereenkomsthouder en opdrachtgever voor de nadere opdrachten.

De opdrachtgevers Dordrecht en Papendrecht hebben ieder de wens om spelen in de openbare ruimte mogelijk te blijven maken. De huidige raamovereenkomst hiervoor is verlopen. De opdracht is verdeel is in twee percelen met een maximum aan te selecteren leveranciers:
Perceel 1. Het leveren en plaatsen van speeltoestellen, met hoofdconstructie van RVS (maximaal vier leveranciers)

Perceel 2. Het leveren en plaatsen van speeltoestellen, met hoofdconstructie van hout (maximaal drie leveranciers)
Het is toegestaan op beide percelen in te schrijven, mits het aanbod in toestellen met beide hoofdconstructies breed en gevarieerd genoeg is en voldoet aan alle minimumeisen. Inschrijvingen worden per perceel beoordeeld. Het kan dus zijn dat u wél het ene perceel wint, niet het andere. Let op: alles wat in de stukken staat beschreven geldt voor élk perceel, tenzij specifiek aangegeven dat dit specifiek voor één perceel geldt. Bij de in te dienen stukken staat duidelijk of u iets twee keer moet aanleveren.

Jaarlijks hebben de opdrachtgevers behoefte aan vervangende of nieuwe toestellen, op bestaande of nieuwe speelplekken. Deze worden onder deze raamovereenkomst afgenomen bij de diverse leveranciers. Ook het leveren en eventueel monteren van onderdelen, niet betreffende het dagelijks onderhoud, is onderdeel van de opdracht. De opdracht bestaat uit:

 • Leveren en plaatsen van nieuwe speeltoestellen.
 • Leveren en monteren van originele onderdelen voor bestaande speeltoestellen.
 • In het kader van circulariteit willen we dat de leverancier zijn geleverde toestellen bij einde van technische levensduur (vijftien jaar) de toestellen zo circulair mogelijk opknapt voor de volgende vijftien jaar. Leveranciers kunnen bij het betreffende subgunningscriterium hun meerwaarde voor de opdrachtgevers op dit gebied aantonen.
 • Op verzoek het maken van inrichtingsvoorstellen voor een volledige speelplaats. De kosten die hieraan verbonden zijn worden apart in rekening gebracht, en dienen dus niet in de opgegeven aanschafprijzen van de speeltoestellen te worden verwerkt. Hiermee kunt u met uw kortingspercentage rekening houden.
 • Eventueel, op verzoek, upcyclen van bestaande speeltoestellen van andere leveranciers. Dit gebeurt op nadere offerte basis. De opdrachtgevers behouden zich het recht voor dergelijke diensten buiten de raamovereenkomst in te kopen.

De belangrijkste uitgangspunten voor de opdracht – wat betreft het speeltoestellenaanbod en de dienstverlening – zijn:

 • De toestellen moeten uitdagend zijn en dienen de kinderen langdurig te boeien en te verleiden tot spelen, bewegen en verblijven op de speelplek.
 • De toestellen en onderdelen moeten robuust en vandalisme bestendig zijn.
 • De toestellen moeten zodanig modulair zijn dat de opdrachtgever toestellen, maar ook de diverse spelaanleidingen, met elkaar kan combineren tot één toestel om op die manier extra uitdagingen aan te brengen en optimaal van de beschikbare ruimte gebruik te kunnen maken.
 • De toestellen moeten een minimale levensduur van vijftien jaar hebben.
 • Snelheid van levering is van belang, zeker waar het vervangende onderdelen betreft.
 • Zo duurzaam mogelijk: de opdrachtgevers hechten grote waarde aan de aanschaf van duurzame toestellen en het zo circulair mogelijk opknappen bij einde levensduur.

Inschrijvers krijgen de kans zich te onderscheiden op dit vlak bij de subgunningscriteria. Alle wensen en uitgangspunten van de opdrachtgevers zijn vertaald naar minimumeisen en subgunningscriteria. Daarvoor wordt verwezen naar het Programma van Eisen (PvE).

De overeenkomst treedt in werking, na ondertekening van opdrachtgever en opdrachtnemer en wordt gesloten voor een periode van twee jaar met een optionele, wederzijdse verlenging van maximaal twee maal één jaar.  Jaarlijks budget Dordrecht €200.000,-. Jaarlijks budget Papendrecht €25.000,-. Er wordt de Europese openbare aanbestedingsprocedure gevolgd conform de Aanbestedingswet 2012. Het gehanteerde gunningscriterium is de: Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 17 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252543

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *