Klantcontactcentrum (KCC) DUO te Groningen – Aanbestedingsnieuws

Klantcontactcentrum (KCC) DUO te Groningen


Foto: Google Streetview

Het Rijksvastgoed Bedrijf  (RVB) wil met deze niet-openbare aanbesteding, met een minimale investering en in een minimaal
tijdsbestek het KCC van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te huisvesten  in de, door het RVB nieuw gehuurde, locatie aan de Leonard Springerlaan 31 Groningen, .
De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
Werkvoorbereiding van de beoogde werkzaamheden, inclusief het op te stellen integrale V&G-plan om een veilige uitvoering te waarborgen;
Demontage van de aanwezige installaties en bouwkundige elementen die voor de nieuwe gebruiker niet benodigd zijn;
Aanpassen van bestaande installaties en aanbrengen van nieuwe installaties;
Bouwkundige aanpassingen van drie bouwlagen (3e t/m 5e verdieping), inclusief de vaste inrichting en de stoffering;
Demonteren van huidige fietsenstalling en plaatsen van nieuwe fietsenstalling;
Aanbrengen van voorzieningen t.b.v. oplaadpunten voor elektrische voertuigen (EV’s).

Dit alles conform in het bestek met bijbehorende bescheiden omschreven werkzaamheden. De uiterste opleverdatum is 23 december 2022. De oppervlakte: circa 2200 m2. De aanbesteding verloopt volgens de nationale niet-openbare procedure en dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase). De opdracht betreft generieke werkzaamheden die gevat zijn in een bestek, hierdoor is er geen meerwaarde voor BPKV. De kwaliteit is geborgd door geschiktheidseisen en de bepalingen in het bestek en dus wordt er gegund op basis van de laagste prijs. 

Bron: Tenderned donderdag 17 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252847

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *