Nieuwbouw IKC Sint Pancras gemeente Dijk en Waard – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw IKC Sint Pancras gemeente Dijk en Waard

Impressie: © Gemeente Dijk en Waard

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Langedijk ( Sinds 1 januari 2022 fusiegemeente van Langedijk en Heerhugowaard) heeft op basis van het vastgestelde Strategisch Integraal Huisvestingsplan Onderwijs groen licht gegeven voor de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) , Sperwer 1 in Sint Pancras. Hierdoor is gekozen om in een gezamenlijke huisvesting van de RKBS Paus Johannesschool en OBS De Phoenix te voorzien op de huidige locatie van de Paus Johannesschool. Na de sloop van de Paus Johannesschool zal op deze locatie het nieuwe IKC gerealiseerd worden. De Paus Johannesschool zal worden gevestigd in een tijdelijke huisvesting tot aan het moment dat de nieuwbouw van het IKC is opgeleverd. De locatie van de gymzaal valt in stedenbouwkundig en architectonisch opzicht gevoelig te noemen. Daarom is een zorgvuldige inpassing van het nieuwe IKC in de omgeving gewenst. Voor de realisatie van de nieuwbouw is gekozen om een traditioneel ontwerp- en realisatieproces te volgen.

Door ICS is in overleg met voormalige gemeente Langedijk en Allente Onderwijs en Kinderopvang een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dit PvE is door de gecontracteerde adviseurs verder uitgewerkt in de aanbestedingsdocumenten.

NDR: Zonder de rol van Tenderpolitie op ons te nemen, moeten we toch stellen dat de hieronder in citaat opgenomen zin, zo fout is dat de bedoeling ons ontgaat. Het eerste stuk snapten we wel, dat zegt: Tijdens de realisatiefase bewaken BRTArchitecten en Sijperda-Hardy de (esthetische) kwaliteit. Daarna wordt het raadselachtig. We geven u het citaat:

Tijdens de realisatiefase bewaken BRTArchitecten en Sijperda-Hardy de (esthetische) kwaliteit
op locatie, beoordeelt de gevraagde bemonstering en verzorgd u op verzoek aanvullende details
indien hier aanleiding voor is.

NDR Verklaring Citaat: Tijdens de realisatiefase bewaken BRTArchitecten en Sijperda-Hardy de (esthetische) kwaliteit. We hadden al gezegd dat snappen we. Op locatie, tenzij genoemde partijen naast de bouwplaats gevestigd zijn en de kwaliteit kunnen bewaken door uit het raam te kijken is dit zo logisch dat het overbodig is. Beoordeelt de gevraagde bemonstering is enkelvoud en we hebben twee partijen, doen ze het samen dan is het beoordelen, doet een van de twee het moeten we niet hoeven raden wie van de twee. En verzorgd u op verzoek aanvullende details indien hier aanleiding toe is. Is dat:

  • en bezorgen u aanvullende details op verzoek
  • en u verzorgt aanvullende details op verzoek

Nou u mag daar even over nadenken, wij gaan door met er iets van te maken, maar let op, het is niet gezegd dat onze interpretatie de juiste is.

Tijdens de realisatiefase bewaken BRTArchitecten en Sijperda-Hardy de (esthetische) kwaliteit. U neemt deel aan de vier-wekelijkse bouwvergaderingen  en eens in de twee weken de werkvergaderingen. 

Als aanbestedingsprocedure wordt een nationaal openbare procedure gevolgd conform de bepalingen van Deel 1 hoofdstuk 7 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (versie april 2020). Het gunningscriterium is de laagste prijs. Dit werk is uitgebreid beschreven met reeds gemaakte eigen keuzes . Er is nauwelijks uitdaging aanwezig voor de inschrijver.

Bron: Tenderned donderdag 17 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252813

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *