Nieuwbouw VSO Drechtster College Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw VSO Drechtster College Dordrecht

Voor de nieuwbouw van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Drechtster College is Stichting Yulius Onderwijs op zoek naar een integraal ontwerpteam, waarin tenminste de disciplines architectuur, landschapsarchitectuur, installatieadvies, constructieadvies, bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek worden vertegenwoordigd. Eén team dat in staat is om te komen tot een volledig afgestemd, duurzaam en multifunctioneel ontwerp. Het Drechtser College zal, naar de huidige inzichten, in totaal circa 3.200 m2 bvo omvatten en worden gesitueerd aan de Karel Doormanweg te Dordrecht. Aan het ontwerp van het terrein van het Drechtser College zal invulling gegeven moeten worden door het ontwerpteam. Het terrein omvat circa 5.500m2, dit is exclusief het bebouwde oppervlak, inclusief de gymzaal en zorgpoli. Daarnaast dient het ontwerpteam met de gemeente in overleg te treden inzake de afstemming van het ontwerp van het college en de bijbehorende buitenruimte met de verdere (infrastructurele) invulling van de openbare buitenruimte. Het ontwerp van de openbare buitenruimte valt overigens buiten de scope van de aan te besteden ontwerpopdracht.


Het Drechtster College zal onderdak gaan bieden aan een VSO voor 180 leerlingen van 12 tot 20 jaar, inclusief een gymzaal
van 560 m2 en 7 meter hoog en aan kantoorruimtes voor de zorgpoli. Op het terrein worden ook nog circa 50 appartementen gebouwd. Het gebouw moet geschikt zijn voor een omgeving waar verschillende praktijkruimtes, werkplaatsen en vaklokalen inclusief bijbehorende nevenruimten bij elkaar liggen. Daarnaast is de geluidsoverlast voor de omwonenden door leerlingen bij het beoefenen van sport, zoals voetbal en basketbal een belangrijk aandachtspunt. Om deze uitgangspunten nader uiteen te zetten, is door het schoolbestuur, samen met de toekomstige gebruikers en onder begeleiding van adviesbureau Nul25 een functioneel Programma van Eisen en technisch kader opgesteld, die in de gunningfase aan de geselecteerde partijen beschikbaar zal worden gesteld.

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).
De integrale ontwerpopdracht wordt in één perceel aanbesteed. Er worden vijf gegadigden uitgenodigd om een inschrijving
te doen.  
Het object van aanbesteding betreft de integrale ontwerpopdracht voor de realisatie van het VSO Drechtster College, inclusief bijbehorende buitenruimte en gymzaal, te Dordrecht met alle daarbij behorende disciplines (architectuur, landschapsarchitectuur, installatieadvies, constructieadvies, bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek).

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *