Leveren dienstvoertuigen Veiligheidsregio Kennemerland – Aanbestedingsnieuws

Leveren dienstvoertuigen Veiligheidsregio Kennemerland

Foto: Google Streetview

In de periode vanaf 2021 tot en met 2030 bereiken diverse dienstvoertuigen binnen de VRK de financiële afschrijftermijn. Om deze reden dienen de dienstvoertuigen gefaseerd vervangen te worden.  Het doel van deze aanbesteding is om een raamovereenkomst te sluiten met meerdere opdrachtnemers die de dienstvoertuigen op afroep en naar behoefte kunnen leveren. Dit vanuit de behoefte van de aanbestedende dienst om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst een hoge mate van flexibiliteit te hebben bij het kunnen selecteren van geschikte dienstvoertuigen. Hierdoor is de VRK in staat om telkens de meest geschikte dienstvoertuigen voor een op dat moment actuele, nadere, specifieke – al dan niet gecombineerde
– behoefte aan dienstvoertuigen te kunnen selecteren. Met iedere opdrachtnemer wordt door de VRK één en dezelfde identieke raamovereenkomst gesloten waardoor er een poule aan opdrachtnemers ontstaat. Op basis van nadere, toekomstige, per specifieke – al dan niet gecombineerde – behoefte aan dienstvoertuigen, te houden minicompetities zullen de daadwerkelijk te leveren dienstvoertuigen worden opgedragen via nadere opdrachten. De minicompetities zullen exclusief gehouden worden tussen de naar aanleiding van deze aanbesteding gecontracteerde poule aan opdrachtnemers. De initiële looptijd van de raamovereenkomst bedraagt vier jaar. De raamovereenkomst kan door de VRK aansluitend twee  keer met telkens twee jaar worden verlengd.

Met deze aanbesteding en de daaruit voortvloeiende raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers worden nog geen daadwerkelijk te leveren dienstvoertuigen opgedragen. Deze aanbesteding fungeert slechts om geschikte partijen te selecteren ten behoeve van toekomstige (op ieder moment dat de behoefte aan te leveren dienstvoertuigen wél concreet is) te houden minicompetities. De scope van de opdracht omvat de gefaseerde levering (op afroep en naar behoefte van de VRK) van dienstvoertuigen in verschillende segmenten inclusief het op aanvraag van de VRK voorzien van de dienstvoertuigen van opties, zijnde:
– optische- en akoestische signalen;
– striping;
– inbouw communicatiemiddelen, MOI en navigatie.
De segmenten (zowel alternatief als conventioneel aangedreven) zijn
– B-segment;
– C-segment;
– Bestelauto (RDC bedrijfssegment A “City-van”);
– 4×4 pick-up (RDC bedrijfswagensegment E “Pick-up”);
– 6 persoons voertuigen;
– 9 persoons voertuigen;
– MPV’s.

Buiten scope
– Onderhoud en reparaties.

De indicatieve omvang van de opdracht betreft ca. 91 dienstvoertuigen met bijbehorende specificering.  Met nadruk wordt gemeld dat aan bovenstaand genoemd aantal dienstvoertuigen en de specificering daarvan door inschrijvers cq. opdrachtnemers geen enkel recht kan worden ontleend. Het genoemde aantal inclusief bijbehorende specificering is bedoeld ter indicatie en betekent op geen enkele wijze enige vorm van omzet- en/of afnamegarantie. Door de in de tijd steeds wisselende behoefte van de VRK aan dienstvoertuigen fluctueert de afname per jaar en kan er worden afgeweken van de genoemde aantallen en specificering.

NDR: De redactie heeft het vermoeden dat hier een welgevulde Nota van Inlichtingen aan komt te hangen.

Bron: Tenderned donderdag 30 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265746

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *