Leveren bebording en straatmeubilair – gemeente Lansingerland – Aanbestedingsnieuws

Leveren bebording en straatmeubilair – gemeente Lansingerland

De aanleiding van deze aanbestedingsprocedure is dat gelegen in het feit dat de gemeente Lansingerland een raamovereenkomst wil afsluiten voor het leveren van bebording en straatmeubilair. Deze aanbesteding is gericht op bebording en straatmeubilair. De opdracht is verdeeld over twee percelen. Per perceel wordt een raamovereenkomst aangegaan met één opdrachtnemer. Inschrijvers kunnen voor één of beide percelen een inschrijving doen. Er wordt per perceel gegund. De percelen zijn uitgesplitst in twee afzonderlijke bestekken.
Perceel A:  Levering bebording
Perceel B:  Levering straatmeubilair

De opdracht betreft voor wat betreft perceel 1 de levering van materialen ten behoeve van bewegwijzering en overige borden voor gebruik door de buitendienst van de gemeente Lansingerland. Perceel 2 betreft de levering van afvalbakken welke de gemeente gebruikt ter aanvulling en vervanging. Deze aanbesteding wordt geïnitieerd vanuit de afdeling Beheer en Onderhoud. Het team Inkoop, welke onder de afdeling Informatievoorziening & Faciliteiten valt, ondersteunt de aanbesteding.

De looptijd van de af te sluiten raamovereenkomsten is twee jaar initieel, aan te vangen op 15 november 2022. Na de initiële looptijd kunnen de overeenkomsten eenzijdig door aanbesteder tweemaal worden verleng met een periode van één jaar. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Gegund wordt er op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 11 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/26947

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *