Lelystad start aanbesteding Flevokust – Aanbestedingsnieuws

Lelystad start aanbesteding Flevokust

Provincie Flevoland en gemeente Lelystad realiseren gezamenlijk Flevokust. Flevokust bestaat uit een buitendijkse overslaghaven en een binnendijks ‘nat’ bedrijventerrein voor vestiging van havengebonden en -gerelateerde bedrijven. De opdracht staat nog open tot 6 februari 2016.

Vanaf een ‘nat’ bedrijventerrein hebben bedrijven een directe toegang tot een kade en/of een haven. Onlangs is gestart met de aanleg van de overslaghaven. De inzet is dat de haven en het bedrijventerrein gelijktijdig gereed zijn voor ingebruikname. Daarom start de gemeente nu met de aanbesteding van het bedrijventerrein.

De eerste fase van dit project betreft het bouwrijp maken van een stuk grond van 7,4 ha. Ook dient er, om de aansluiting op de IJsselmeerdijk en de buitendijkse haven te kunnen maken, een hellingbaan aangelegd te worden tussen de dijk en het projectgebied. Het voorliggende contract omvat enkel het bouwrijp maken van fase 1 (7,4 ha) en de aanleg van de benodigde hellingbaan.

Fragment Provincie Flevoland – Flevokust publieksanimatie

De aanbesteding is op 6 januari 2017 aangekondigd. De planning is dat eind februari 2017 de definitieve gunning kan plaatsvinden. Wethouder Ed Rentenaar is blij dat de aanbesteding van het bedrijventerrein nu start. In het voorjaar van 2017 gaat de ontwikkeling van het bedrijventerrein voor iedereen zichtbaar worden. Samen met de provincie wordt inmiddels flink ingezet op het aantrekken van bedrijven en werkgelegenheid.

Zie de tender:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/bbd3ca0702813d245f38c81ee9b10884/pageId/D909A/oudercode/nr/kijkdoorhetmenu/u/huidigemenu/aankondigingen/menubalkoproep/true/cid/316338/cvp/join

en een eerdere Tender, gegund aan Fa. Gebr. Van Der lee V.O.F. Voor het Ontwerp en realisatie buitendijkse overslaghaven Flevokust – Provincie Flevoland

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *