Legionellabeheer huurpanden Rijkswaterstaat – Aanbestedingsnieuws

Legionellabeheer huurpanden Rijkswaterstaat

Foto: Businessstickers.nl

De aan te besteden opdracht in deze openbare aanbesteding betreft het uitvoeren van het legionellabeheer werkzaamheden inclusief bijhorende taken, hierna te noemen de Dienstverlening.
De gevraagde legionellabeheer werkzaamheden dienen minimaal te voldoen aan de richtlijnen die zijn gesteld aan legionellabeheersing bij prioritaire installaties. Opdrachtnemer dient de Dienstverlening uit te voeren in alle vastgestelde panden die RWS van derden huurt. Dit zijn op dit moment 19 panden. De basis voor de legionellabeheer werkzaamheden is het pandgebruik en de onderliggende legionellabeheersplannen die voor de panden zijn opgesteld. Opdrachtgever heeft recentelijk sitechecks uitgevoerd en op basis van het daadwerkelijke pandgebruik en de dagelijkse sanitaire reiniging het aantal week spoelingen per pand bijgesteld. Deze aanpassingen worden vastgelegd in een toekomstig addendum en zijn. Tijdens de looptijd van de overeenkomst kunnen (tijdelijke) mutaties ontstaan binnen het areaal door tijdelijke leegstand, huur beëindiging of nieuwe (vervangende) huurpanden. Alle huidige en toekomstige RWS huurpanden maken onderdeel uit van de opdrachtscope.

De werkzaamheden op hoofdlijnen zijn:
1. Het spoelen en temperatuur meten van tappunten
2. Het periodiek testen van legionella monsters
3. Het digitaal vastleggen en rapporteren van de werkzaamheden
4. Legionella advies

Op grond van de huidige beschikbare gegevens is voorzien dat de Dienstverlening uitgevoerd moet worden op 19 RWS huurlocaties. RWS Goes, RWS Middelburg, RWS Leeuwarden, RWS Maastricht, RWS Arnhem, RWS Delft, RWS Den Bosch, RWS Eindhoven, RWS Haarlem, RWS Hengelo, RWS Middenbeemster, RWS Nijmegen, RWS Rijswijk, RWS Roermond,  RWS Utrecht WR Hoogbouw + Laagbouw, RWS Lelystad, RWS KNMI Pand gebouw A+B+C, RWS Lopik en RWS Zwaag.

Het huidige contract heeft RWS veel inzicht gegeven over het centraal inrichten en uitvoeren van het legionellabeheer. In de achterliggende contractperiode is door de huidige opdrachtnemer de omvang van de RWS opdrachtscope nagenoeg volledig in
kaart gebracht. Op het moment van publicatie van deze aanbesteding waren mogelijk nog enkele afwijkingen geconstateerd in het aantal en was nog geen sprake van een reguliere situatie met extra weekspoelingen als gevolg. Ook is nog niet exact te bepalen wanneer en op welke wijze de bezettingsgraad in de panden zich zal herstellen. Een bijkomende factor is dat meer hybride gewerkt wordt, dit kan een invloed hebben op de huisvesting en/of de Dienstverlening. Opdrachtgever vraagt van opdrachtnemer een grote mate van flexibiliteit. Opdrachtgever stelt dat vanuit een situatie met een maximaal aantal spoelingen in de panden wekelijks afgeschaald kan worden naar een geringer aantal spoelingen en/of naar een situatie waarin sprake is van een genormaliseerde reguliere situatie, passend bij het pandgebruik. Opdrachtgever heeft getracht dit op een juiste en duidelijke wijze te integreren in de nieuwe overeenkomst. Zie hiervoor ook het Programma van Eisen en de concept overeenkomst.

De totale omvang van de opdracht kan een maximale opdrachtwaarde bereiken in een situatie bij een minimum pandgebruik, waardoor een maximaal aantal spoelwerkzaamheden per week kunnen oplopen tot 1641. In een dergelijke situatie van continue 1641 spoelingen per week zou dit kunnen leiden tot 85.332 spoelingen per jaar. Hierbij is uitgegaan van een situatie waarbij
de toiletten niet gespoeld worden door RSO. Opdrachtgever heeft vastgesteld dat het overgrote deel van de toiletspoelingen door opdrachtnemer niet noodzakelijk is in verband met RSO werkzaamheden.

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer. Opdrachtgever gaat de overeenkomst aan voor de duur van vier jaar met voor opdrachtgever een optie tot verlenging van twee periodes van
maximaal twaalf maanden. De maximale looptijd van de overeenkomst komt hiermee op zes jaar. De aanbesteding verloopt volgens de openbare procedure. De openbare procedure is een procedure waarbij alle ondernemers mogen inschrijven. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) heeft, mits inschrijver een geldige inschrijving heeft gedaan, heeft aangetoond te voldoen aan de gestelde eisen en tevens niet behoeft te worden uitgesloten van opdrachtverlening.

Bron: Tenderned donderdag 9 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246281

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *