Leermanagementsysteem ROC Drenthe – Aanbestedingsnieuws

Leermanagementsysteem ROC Drenthe

Foto: Pixabay.com

Drenthe College is een Regionaal Opleidingscentrum dat met circa 800 medewerkers onderwijs verzorgt in het middelbaar beroepsonderwijs, VAVO, LLO en inburgering voor ongeveer 8.000 studenten in drie Drentse regio’s. Drenthe College beschikt over Magister als applicatie voor de kernregistratie, Xedule voor roostering, AFAS voor financiën en HR, Office 365 en het werken met MS-Teams is ingeburgerd. Daarnaast zijn er tal van andere onderwijsapplicaties in gebruik; vaak direct gelieerd aan het beroep waarvoor wordt opgeleid.

Het gewenste leermanagementsysteem (LMS) faciliteert het proces van leren, de communicatie die nodig is voor het leren en de organisatie van de leermiddelen. Het LMS is zeer toegankelijk voor zowel studenten als docenten, ondersteunt moderne
interactieve onderwijsvormen en past bij de ontwikkelingen in bedrijven en instellingen waar onze studenten stage lopen en werken. Het LMS maakt het mogelijk voor studenten om de regie op hun eigen ontwikkeling te houden, deze ontwikkeling bij te houden en, indien gewenst, te delen met derden. De student kan het lesmateriaal eenvoudig vinden, plannen, opdrachten maken, inleveren en daarop feedback krijgen in zijn eigen tempo en volgorde. Het is mogelijk om zonder haperen tussen de verschillende applicaties van Drenthe College te switchen. Het LMS maakt het voor docenten mogelijk om het lesmateriaal ‘just in time’ beschikbaar te maken voor de student, feedback op opdrachten te geven en de voortgang van de student te volgen en daar indien gewenst op te kunnen sturen.

Binnen de scope van de opdracht van een gewenst LMS en aanverwante diensten vallen de volgende zaken:
Een gefaseerde implementatie van het LMS, inclusief basisinrichting en realisatie van koppelingen;
Training/opleiding van interne trainers (Nederlandstalig);
Advies/ondersteuning bij het werken met en het ontwikkelen van het LMS, in samenwerking/partnerschap (Nederlandstalig);
Ondersteuning van de interne projectleider door een externe projectleider vanuit de leverancier;
Technisch beheer van het LMS;
Klantenservice (Nederlandstalig).

ROC Drenthe volgt bij deze aanbesteding de openbare procedure. Het streven is de overeenkomst per 1 juli 2022 in werking te laten treden. De initiële looptijd van de overeenkomst bedraagt acht jaar, van 1 juli 2022 tot en met tot 30 juni 2030 en kan daarna nog tweemaal met drie jaar worden verlengd tegen geïndexeerde structurele kosten per gebruiker.

NDR: Aanbestedende Dienst schreef ” De duur van de Overeenkomst heeft de duur van 8 jaar, …). Uiteraard is dit door ons omgezet, maar omdat het een onderwijsinstelling betreft kunnen wij van AN het niet nalaten dit even aan te stippen. 

Inschrijvingen die toetsing en controle op voorgaande uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen met goed gevolg hebben doorlopen, worden vervolgens beoordeeld aan de hand van het gunningcriterium de Beste PKV.
Deze beoordeling valt in de volgende onderdelen uiteen.
1. Toetsing aan het Programma van Eisen;
2. Accorderen overige eisen via TenderNed;
3. Beoordeling aan de hand van het gunningscriterium Beste PKV.

Bron: Tenderned donderdag 24 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253258

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *