Botterlocatie Hardenberg wordt woonlocatie – Aanbestedingsnieuws

Botterlocatie Hardenberg wordt woonlocatie

Visie Botterlocatie Bron: Hardenberg.nl

De Botter-locatie (Botter 135, voormalige locatie Focus Beroepsacademie) wordt ontwikkeld tot een woonlocatie met onder andere levensloopbestendige woningen. Op 27 juni 2017 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Botter vast. In de gebiedsvisie staan de randvoorwaarden voor onder andere stedenbouw, wonen, groen en parkeren.

De gebiedsvisie gaat uit van circa 70 woningen in de verdeling 50% sociale woningbouw, 25% mix (middel)dure huur en 25% koopwoningen. De gebiedsvisie geeft het kader aan waarbinnen nieuwbouw op de locatie Botter 135 gerealiseerd kan worden. In de gebiedsvisie staan de randvoorwaarden voor onder andere stedenbouw, wonen, groen en parkeren.
Het bestaande bestemmingsplan gaat nog uit van een schoolgebouw op de Botter-locatie. Om woningbouw mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Voor deze aanpassing zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de flora en fauna en het effect van het verkeersgeluid van de nabijgelegen Buitenlandse Baan. Uit deze onderzoeken kwamen geen zaken naar voren die een probleem kunnen vormen voor de door de gemeente voorgenomen woningbouw.

Hardenberg bereidt nu het ontwerpbestemmingsplan verder voor en streeft ernaar om in het voorjaar van 2019 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en daarna vast te laten stellen door de gemeenteraad. Hardenberg heeft een schetsontwerp laten maken door een architect. Dit ontwerp is een uitwerking van de gebiedsvisie waarin onderzocht is hoe het bouwprogramma in de omgeving kan worden ingepast. Dit ontwerp wordt als input meegegeven aan de uiteindelijke ontwikkelaar. In het eerste kwartaal van 2019 wordt een ontwikkelaar geselecteerd op basis van de gebiedsvisie. Hardenberg gaat de ontwikkelaars aanmoedigen om tijdens de aanbesteding een ontwerp te maken met drie losse gebouwen . Zij houden wel de vrijheid om met een heel ander ontwerp te komen , uiteraard binnen de gebiedsvisie, maar de gemeente stuurt wel aan op drie losse gebouwen.”

Bron: Hardenberg.nl/Hardenberg.nu, 16 december 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *