Leegstandsbeheer Utrecht gegund aan Ad Hoc Beheer – Aanbestedingsnieuws

Leegstandsbeheer Utrecht gegund aan Ad Hoc Beheer

De gemeente Utrecht had een aanbesteding geplaatst voor het beheer van vastgoed in eigendom om de doelen die de gemeente heeft op bijvoorbeeld Sport, onderwijs en Cultuur te bereiken. De Utrechtse Vastgoedorganisatie (hierna: UVO) is het organisatieonderdeel van de gemeente die de eigenaarsrol binnen de gemeente vervult. Soms komt vastgoed tijdelijk leeg te staan. Daarnaast is Utrecht een stad die bruist van het initiatief en waar ruimte schaars is. Door middel van deze aanbesteding zocht UVO een partij die voor haar het leegstandbeheer optimaal kan organiseren. Het doel is hierbij om het tijdelijk leegstaand gemeentelijk vastgoed veilig te stellen en zo goed mogelijk maatschappelijk te benutten.

De huidige leegstand in de door de gemeente direct beheerde portefeuille heeft een omvang van ongeveer 8 objecten per jaar. De verwachting is dat het totaal aantal te beheren leegstandsobjecten per saldo ongeveer gelijk blijft.

Er waren 8 inschrijvers voor deze opdracht die gegund is aan Ad Hoc Beheer. Ad Hoc is al sinds 1990 de marktleider op het gebied van leegstandbeheer met tien vestigingen in Nederland, hoofdkantoor is de Haagse vestiging. Ad Hoc is gespecialiseerd in leegstandbeheer, antikraak, tijdelijke verhuur, tijdelijke concepten, toezicht en beveiliging van leegstaand vastgoed. Ad Hoc is leegstandbeheerder met een landelijke dekking en regionale expertise. Professioneel en slagvaardig.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *