Lease en mobiliteit veiligheidsregio Fryslân – Aanbestedingsnieuws

Lease en mobiliteit veiligheidsregio Fryslân

Het Facilitair Bedrijf binnen Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft personenauto’s en fietsen nodig voor een deel van haar dienstverlening en mogelijk in de toekomst andere vormen van mobiliteit. Met deze aanbesteding wil VRF een betrouwbare opdrachtnemer contracteren voor het leveren, leasen, huren en beheren van haar voertuigenpark. Het betreft voertuigen voor het maken van dienstreizen. Iedere medewerker kan voor deze dienstenreizen gebruik maken van een dienstauto en/of dienstfiets. Deze aanbesteding heeft geen betrekking op de voertuigen binnen Brandweer Fryslân.

VRF wil met deze aanbesteding op 1 januari 2026 voldoen aan de Wet Milieubeheer met de bijbehorende Regeling bevordering schone wegvoertuigen. Duurzaamheid gaat in deze aanbesteding verder dan emissievrij/-arm. VRF zoekt in deze aanbesteding bijvoorbeeld ook naar extra maatregelen om het verbruik te verminderen.

Betrouwbaar betekent voor VRF dat de opdrachtnemer doet wat hij belooft, proactief is, dat informatie over het (gebruik van het) wagenpark up-to-date is en dat opdrachtnemer periodiek met de contractmanager in gesprek gaat over hoe het wagenpark optimaler ingezet kan worden. Betrouwbaar betekent voor VRF ook dat de vervoersbewegingen op het gewenste moment en veilig kunnen plaatsvinden. Opdrachtnemer ontzorgt VRF bij het gebruik. Dit laatste vertaalt zich bijvoorbeeld door effectief te schakelen met de dealer indien de gebruiker ontevreden is over het onderhoud.

Het huidige voertuigenpark van de Facilitair Bedrijf binnen de VRF betreft twee eigendomsauto’s, vijf lease personenauto’s, drie lease fietsen en circa twaalf eigen fietsen met een variërende looptijd.
De huidige mobiliteitsbehoefte is;
– leasen van elektrische auto’s;
– huren van (elektrische) auto’s;
– leasen van (elektrische) fietsen.

Vanwege jurisprudentie is de VRF verplicht een maximum hoeveelheid op te nemen in deze raamovereenkomst. Voor deze raamovereenkomst wordt gedurende de looptijd gewerkt met een maximale hoeveelheid aan deelopdrachten/nadere overeenkomsten van totaal €681.000,- inclusief BTW berekend voor vier jaar. Aanbestedende dienst wil een raamovereenkomst afsluiten met één opdrachtnemer voor de duur van twee jaar met twee mogelijke verlengingen van één jaar. De maximale doorlooptijd van de opdracht is vier jaar. De geplande ingangsdatum van de raamovereenkomst is zo spoedig mogelijk na definitieve gunning, uiterlijk 16 november 2022. Alle Inschrijvingen van inschrijvers die niet zijn uitgesloten van de offerteprocedure en die door opdrachtgever geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned woensdag 31 augustus https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270768

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *