Learning management system (LMS) Doetinchem – Aanbestedingsnieuws

Learning management system (LMS) Doetinchem

LMS. Illustratie: pixabay.com

De opdrachtgever van de opdracht is de gemeente Doetinchem. De opdracht betreft het kopen en implementeren van een Learning Management System (LMS). Het LMS dient ter ondersteuning van het vakbekwaam worden én blijven van alle ca. 350 medewerkers van de gemeente Doetinchem. Het betreft een digitaal leerplatform waarin je alle lesmogelijkheden en leerpaden op één plek kunt borgen en kunt monitoren. De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer en is daarvoor op zoek naar een opdrachtnemer die een LMS kan leveren, implementeren en ondersteuning biedt. Het doel van de aanbesteding is om op 15 juli 2022 een opdrachtnemer gecontracteerd te hebben zodat in het resterende deel van 2022 het traject van levering, implementatie en oplevering van het LMS kan plaatsvinden. Het uitgangspunt is dat het LMS uiterlijk eind van het jaar (2022) volledig is afgerond.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar. De aanbestedende dienst heeft éénzijdig de mogelijkheid om de overeenkomst zeven keer onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen met een periode van maximaal twaalf maanden.  Zonder opzegging door de aanbestedende dienst wordt de overeenkomst telkenmale stilzwijgend met perioden van twaalf maanden verlengd.

Voor de aanbesteding van de opdracht, hanteert de aanbestedende dienst de nationaal openbare aanbestedingsprocedure, waarbij de principes van de methodiek BVP worden toegepast. Op deze aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet van toepassing. De aanbestedende dienst acht -gezien de opdrachtwaarde en het beperkt aantal geschikte leveranciers voor de aanbesteding van de onderhavige opdracht geschikt en proportioneel om de nationaal openbare aanbestedingsprocedure te hanteren. De openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de gestelde eisen, een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. De inschrijver dient zich te realiseren dat haar aanbod éénmalig en definitief is met de inschrijving die wordt ingediend. De openbare procedure biedt géén ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken.

Bron: Tenderned dinsdag 12 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258749

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *