LAN/WLAN apparatuur Veiligheidsregio Utrecht – Aanbestedingsnieuws

LAN/WLAN apparatuur Veiligheidsregio Utrecht

De centrale infrastructuur bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Foto: VRU

is opgebouwd rondom twee volledig redundant ingerichte
datacentra. Deze centra maken geen onderdeel uit van deze aanbesteding.  De centrale infrastructuur is opgebouwd rondom twee volledig redundant ingerichte
datacentra. Deze maken geen onderdeel uit van deze aanbesteding. Uitgangspositie is dat servers virtueel worden aangeboden via VM-Ware. Op server niveau wordt de beschikbaarheid en continuïteit gewaarborgd met behulp van de technieken V-Motion en DRS van VM-Ware ESX welke beheerd worden vanuit Virtualcenter. De omgeving is opgebouwd op basis van Microsoft server 2016, Microsoft Exchange Online / Echange 2016 en Microsoft SQL2016/2019. De intranet en internet omgeving
van de VRU draait op het besturingssysteem Ubuntu. Binnen de VRU wordt er gebruikgemaakt van:
– Windows applicaties (MS Office, Mail, BI)
– Cloud en SAAS applicaties (AFAS, Veiligheidspaspoort, Zaaksysteem)
– Lokaal geïnstalleerde applicaties en cliënt – server of server (webbased) applicaties. (DMS, GIS, Toegangscontrole)
– Linux applicaties (Webbases applicaties)

De VRU medewerkers werken verdeeld over 74 locaties. Dit zijn grote, middelgrote en kleine brandweerposten en een hoofd (kantoor) locatie. Binnen deze locaties werken de medewerkers op hun Tablet, Laptop, Thin-client of desktop. Op een niet VRU locatie kunnen de medewerkers met een tablet of laptop d.m.v. direct access verbinden met het VRU netwerk. Zonder een VRU
device kan er ook bv vanuit thuis op een Remote Desktop Omgeving worden gewerkt.

De aanbestedende dienst heeft de intentie om een LAN/WLAN oplossing in te kopen conform de vereisten zoals die beschreven zijn in het beschrijvend document. De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst af te sluiten met een opdrachtnemer die voldoet aan alle eisen in het Programma van eisen. Varianten worden niet verlangd en zijn niet toegestaan. De aanbestedende dienst heeft het voornemen om op 20 oktober 2022 een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het leveren van LAN/WLAN apparatuur en het verlenen van bijkomende relevante diensten. De overeenkomst duurt totdat de
overeengekomen prestatie is geleverd door de opdrachtnemer. Optioneel wordt er technical support geleverd door opdrachtnemer aan opdrachtgever voor de Acces Points, de Nac-oplossing en de Support Switches gedurende vijf jaar na het uitvoeren van de opdracht. De maximale waarde van deze opdracht bedraagt 650.000 euro inclusief btw. De aanbestedingsprocedure die van toepassing is op deze aanbesteding is de Europese openbare procedure.  Alle inschrijvingen die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door de aanbestedende dienst geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium: de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 17 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267598

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *