Klein onderhoud gemeente Stein 2021-2022 – Aanbestedingsnieuws

Klein onderhoud gemeente Stein 2021-2022

Foto: Wienerberger

De opdracht in deze aanbesteding betreft het klein onderhoud in de onder- en bovenbouw, wachtdienst, calamiteiten en het dichtstraten van nuts- en telecomsleuven in de gemeente Stein conform de gestelde eisen.  Het gaat hierbij om onderhoud via vooraf te verstrekken deelopdrachten of
wachtdienst/calamiteiten en het dichtstraten van nuts- en telecomsleuven waarbij er direct actie dient te worden ondernomen en de deelopdracht/werkbon achteraf wordt opgesteld. De opdrachtgever, de gemeente Stein is van mening dat de werkzaamheden binnen de opdracht een dusdanige samenhang hebben, dat deze kunnen worden gezien als één logisch geheel. Daarbij creëert deze samenhang geen onnodige beperkingen van de markt. Bovendien is geconstateerd dat het opsplitsen van de opdracht in meerdere aanbestedingen dan wel percelen leidt tot een onnodige belasting voor de gemeente en opdrachtnemer.
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Stein. Er kunnen op meerdere locaties gelijktijdig opdrachten worden uitgevoerd.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • – Het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;
 • – Opbreekwerkzaamheden;
 • – Profileren funderingen;
 • – Kolken en putranden op hoogte stellen of vervangen;
 • – Maken of vervangen van (bestaande) rioolhuisaansluitingen;
 • – Maken of vervangen van (bestaande) kolkaansluitingen;
 • – Uitvoeren van rioolreparaties;
 • – Aanbrengen elementenverhardingen;
 • – Aanbrengen elementenverhardingen t.p.v. nuts- en telecomsleuven;
 • – Bijleveren materialen;
 • – Het op afroep uitvoeren van werkzaamheden (calamiteiten);
 • – Wachtdienst.

De gemeente behoudt zich het recht voor om vergelijkbare werkzaamheden binnen de gemeente door of namens eigen dienst te laten uitvoeren De opdrachtnemer kan eveneens geen rechten ontlenen aan nieuwe werken. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar en loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 met een optie tot twee keer één jaar verlenging. De opdrachtgever kan het contract/de overeenkomst, zonder juridische en financiële gevolgen, eenzijdig beëindigen, na elk jaar.

De verwachte omvang van het totaal aan te verstrekken deelopdrachten in 2021 en 2022 bedraagt voor de periode van twee jaar ca. €1.000.000,- excl. BTW. Indien de verlengingsopties gelicht worden is de verwachte omzet €2.000.000,- excl. BTW. Voor een periode van vier jaar. Aan deze verwachting kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: Tenderned 21juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200932

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *