Kroosvuil verwijdering Hoogheemraadschap Delfland – Aanbestedingsnieuws

Kroosvuil verwijdering Hoogheemraadschap Delfland

Foto: Pixabay.com

Het doel van deze aanbesteding van Hoogheemraadschap van Delfland is door middel van een Europese aanbestedingsprocedure één overeenkomst af te sluiten met één partij voor het legen van de kroosbakken en afvoeren van kroosafval bij gemalen en andere peil regulerende objecten. Het ophalen en het op milieuverantwoorde wijze afvoeren en verwerken van dit kroosafval is onderwerp van de aanbesteding. Daarnaast wenst Delfland naast een maandelijks factuur ook een rapportage waarin, onder andere, staat hoeveel tonnage per locatie is verwerkt. Delfland volgt, gelet op de aard en de geraamde omvang van de overeenkomst, een openbare aanbestedingsprocedure conform de aanbestedingswet. Delfland gunt de overeenkomst aan de inschrijver op basis van het gunningscriterium  “Economisch Meest Voordelige Inschrijving”.

Op dit moment heeft Delfland een overeenkomst met één partij die kroosvuil ophaalt en verwerkt. Deze overeenkomst loopt af in oktober 2020. Delfland beheert in haar gebied circa 170 locaties met peil regulerende objecten. Op deze locaties verzamelt het (kroos)afval zich in het water, dat door Delfland in zogeheten kroosbakken gestort wordt. Het ophalen van het kroosafval uit deze kroosbakken en het op milieuverantwoorde wijze afvoeren en verwerken van dit kroosafval is onderwerp van de aanbesteding. Het betreft zowel organisch en anorganisch afval.

Delfland geeft maandelijks aan op welke locaties door opdrachtnemer kroosbakken geleegd dienen te worden. De opdrachtnemer behandeld binnen één werkweek deze kroosbakken. Daarnaast zal de opdrachtnemer ook spoed aanvragen krijgen van Delfland, deze aanvragen moeten bij calamiteiten per direct worden verwerkt, ook buiten kantooruren zoals ‘s avonds en in het weekend. Gemiddeld is er de afgelopen jaren voor circa €48.000,- exclusief BTW per jaar gefactureerd. De verwachting is dat de overeenkomst van 5 jaar een waarde heeft van €240.000,- excl. BTW. Dit bedrag is indicatief, hieraan kan geen rechten worden ontleend.

Delfland wil met één opdrachtnemer een overeenkomst afsluiten voor een periode van vijf jaar, dit is inclusief drie verlengingsopties van één jaar. Delfland geeft aan het begin van iedere maand door aan de opdrachtnemer op welke locaties de kroosbakken verwerkt moeten worden in het werkgebied van Delfland. Het ophalen, vervoeren en het laten verwerken van het kroosvuil dient op een milieuverantwoorde manier worden uitgevoerd. Opdrachtnemer stuurt 4-wekelijks 1 verzamelfactuur met de transportbonnen, met in de bijlage een overzicht met de volgende informatie per locatie;

  • Afgevoerd gewicht organisch
  • Afgevoerd gewicht anorganisch
  • Aantal keren geleegd
  • Eventuele vervuiling of afwijkend afval per locatie;
  • Overzicht van ontvangen klachten, eventuele incidenten, (bijna) ongevallen en ondernomen acties en/ of aanbevelingen.
  • Totalen

In de periode vanaf publicatie van deze aanbesteding tot de datum van indienen van uw inschrijving wordt de Inschrijver in de gelegenheid gesteld om de locaties te bezoeken waar de dienstverlening verricht dient te worden. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden met Delfland. De inschrijver kan op eigen gelegenheid de adressen van de locaties bezoeken om deze te bekijken, deze adressen zijn opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

Bron: Tenderned 4 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/194087

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *