Backoffice applicatie wmo-, jeugd- en pgb-administratie – Zaanstad – Aanbestedingsnieuws

Backoffice applicatie wmo-, jeugd- en pgb-administratie – Zaanstad

Screen: Gemeente Zaanstad

De gemeente Zaanstad wenst via deze openbare Europese aanbesteding een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer, voor het leveren, implementeren en onderhouden van een backoffice systeem voor de wmo-, jeugd- en pgb-administratie, voor de komende vier jaar, met twee keer een optie tot verlenging met twee jaar. Het systeem dient het proces te ondersteunen, vanaf het opvoeren van een VOT tot en met het berichtenverkeer tussen gemeente en de zorgaanbieders. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 augustus 2022.

Op dit moment gebruikt Gemeente Zaanstad wmo4gem, jeugd4gem en pgb4gem. Deze drie applicaties zijn in eigen beheer gemaakt voor de tweedelijns wmo- en jeugdadministratie (inclusief PGB). Echter, het beheren en onderhouden van het systeem in eigen beheer wordt beoordeeld als een te groot risico voor de continuïteit. Los van het vastgestelde risico, zijn gebruikers van de 4gem-applicaties tevreden over het gebruik ervan. Er bestaat daarom een scherp beeld van het beoogde resultaat.

De doelstellingen van de opdracht zijn:
 Een gesloten informatieketen
 Een gebruiksvriendelijk systeem
 Een gedegen beheer en onderhoud zodat de continuïteit is geborgd
 Flexibele oplossing met ruimte voor toekomstige ontwikkeling
 Lage TCO

Het gunningscriterium bij deze opdracht is de “inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV)” waarbij de kwaliteit voor 90% zal meewegen en de prijs voor 10%..

Bron: Tenderned zondag 15 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261587

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *