KPMG waarschuwt tegen aanbesteding incasso tolheffing – Aanbestedingsnieuws

KPMG waarschuwt tegen aanbesteding incasso tolheffing

Om de tekorten op de ontwikkeling van de Blankenburgverbinding en de ViA15 te dekken, is het plan tol te heffen. Dat moet gebeuren, met een kentekenregistratie voor de tol uit, de free flow. De incasso van die tol, zal moeten worden aanbesteed. Tolheffing zou een financieringstekort op de bouw ervan moeten dekken. Vanwege de hoogte van het bedrag (€315 mln resp €287 mln), is bij de inzet van private incassobureaus het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verplicht om dit aan te besteden. KPMG plaatst daar in een pas deze maand bekend geworden rapport kanttekeningen bij.

tolheffingkpmgrapportEen van die kanttekeningen is, dat zeven Europese landen aan KPMG hebben aangegeven, in elk geval geen persoonsgegevens uit te wisselen met buitenlandse overheden voor kentekenregistratie. Dat is vooral lastig voor de nationale transportsector. Zo worden transportbedrijven uit die landen bevoordeeld, als zij over dezelfde weg rijden en geen tol “hoeven” te betalen.

Een ander probleem is de privacy. Een individueel incassokantoor mag deze persoonsgegevens alleen gebruiken voor de opdracht van IenM. De privacy moet gegarandeerd worden in de aanbesteding en daarnaast moeten de andere overheden daar genoeg vertrouwen in hebben.

 

Opdrachtgevers in binnen- en buitenland hebben in het verleden een openbare aanbesteding gebruikt om te komen tot selectie van een incassokantoor, zo stelt KPMG. De onderzoekers stellen dat vanwege het verwachte jaarlijkse volume (ongeveer 1 miljoen buitenlandse weggebruikers, die de tol niet tijdig betalen) en de verwachte bijbehorende kosten een Europese aanbesteding noodzakelijk is.

Voor de definitieve afweging is van belang om beter zicht te hebben in het aantal incasso’s dat gaat plaatsvinden en de verwachte kosten hiervan. De start van de aanbesteding hangt samen met het verwachte moment waarop de tolheffing start (vooralsnog in 2021) en dient teruggerekend te worden om de start van de aanbesteding te bepalen (naar verwachting rond 2019/2020).

KPMG beveelt het Ministerie aan nader te onderzoeken of de kosten van private incasso wel opwegen tegen de baten. Dit zal onder meer afhangen van de No cure no pay tarieven die gebruikelijk zijn in de incassobranche. Die conclusie is opmerkelijk, omdat een rapport van RAPP eerder concludeerde, dat niets met zekerheid over de kosten geconcludeerd kon worden. Dat was juist omdat op basis van het wetsvoorstel voor tolheffing op onderdelen aanbesteed moet worden. Juist door de verplichte aanbesteding vallen de kosten van het project niet goed te ramen.

“Voordat de Minister van IenM de aanbestedingsprocedure start, is het van belang om nadrukkelijk stil te staan bij een meer gedetailleerde uitwerking van het tolsysteem (inclusief het maken van een integrale afweging van kosten en baten) en de rol van het incassokantoor hierin.”

Bron:
KPMG, Onderzoek inzet private incassokantoren, juli 2016
RAPP, Rapport kosten Tolsysteem zonder HH, mei 2015

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *