Koop, levering en onderhoud bedrijfsvoertuigen Hoeksche Waard – Aanbestedingsnieuws

Koop, levering en onderhoud bedrijfsvoertuigen Hoeksche Waard

Foto”Pixabay.com

De opdracht betreft de levering en onderhoud van bedrijfsvoertuigen t.b.v. de buitendienst van de gemeente Hoeksche Waard.
De aanbestedende dienst is per 1 januari 2019 ontstaan uit de fusie van gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Oud-Beijerland, Korendijk en Strijen. Eén van de gevolgen van deze fusie is dat momenteel contracten met verschillende partijen zijn afgesloten voor de aanschaf van diverse voertuigen, waaronder de bedrijfsvoertuigen van de buitendienst. In het kader van het harmoniseren van de contracten wil de gemeente Hoeksche Waard met één contractant een raamovereenkomst aangaan.

Om een indicatie te geven van de typen en aantallen voertuigen waarvan de Buitendienst
van gemeente Hoeksche Waard momenteel gebruik maakt, is ter kennisgeving in
onderstaande tabel de samenstelling van het huidige wagenpark weergegeven. 

De opdracht bestaat uit twee categorieën, namelijk A: middelgroot en B: groot. De voertuigen worden doorgaans gebruikt door team buitendienst t.b.v. de onderhoudswerkzaamheden in het groen. Dit houdt o.a. in dat de voertuigen zich met name
bewegen op de lokale weg(en) binnen de Hoeksche Waard en een beperkt tot geen aantal kilometers rijden op de snelweg. De gemiddelde gebruiksduur is tien jaar met een kilometrage tussen de 6.000 en 10.000 kilometer per jaar. Zie voor het vervangingsschema de desbetreffende tabel in het beschrijvend document.

De ingangsdatum van de af te sluiten overeenkomst in deze openbare aanbesteding is 1 maart 2022. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van vier jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 28 februari 2026. De overeenkomst kan twee keer worden verlengd voor de duur van telkens twee jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de laatste verlenging. Een onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de aangeschafte buitendienstvoertuigen. De vaste looptijd van de overeenkomst zal tien jaar zijn. De ingangsdatum van de overeenkomst is de dag van de door de opdrachtgever goedgekeurde
aflevering van het voertuig. Indien alle of een van de buitendienstvoertuigen korter dan tien jaar wordt ingezet, ongeacht
de reden, vervalt de overeenkomst met betrekking tot het onderhoud in zijn geheel of van het betreffende voertuig . De opdrachtgever is geen boete verschuldigd. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer tijdig inlichten over het uit dienst zijn van de voertuigen. De opdrachtgever evalueert jaarlijks het door de opdrachtnemer verzorgde onderhoud en kan eenzijdig besluiten om de onderhoudsovereenkomst per direct te beëindigen als zij daar aanleiding toe ziet. Bij de aanschaf van een nieuw voertuig is het gebruikelijk dat een inruilprijs voor het huidige voertuig gevraagd wordt. Gemeente Hoeksche Waard vraagt twee prijzen bij daadwerkelijke aanschaf van een nieuw voertuig, één prijs met en één prijs zonder inruil van het huidige voertuig. Gemeente Hoeksche Waard houdt zich het recht voor bij tegenvallende inruilprijzen de huidige voertuigen onder eigen beheer te verkopen.

Indien een inschrijving voldoet aan de procedurele voorwaarden en compleetheid, en voldoet aan alle gestelde minimumeisen,
en geschiktheidseisen vindt beoordeling van de inschrijving plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 3 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245730

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *