Huisvesting University College Groningen (UCG) – Architectuuropdracht – Aanbestedingsnieuws

Huisvesting University College Groningen (UCG) – Architectuuropdracht

Bloemsingel 1 Groningen. Foto: ©UCG

Momenteel is het UCG gehuisvest op een tijdelijke locatie aan de Hoendiepskade. In de toekomst zal zij verhuizen naar het
pand aan Bloemsingel 1. Dit adres maakt onderdeel uit van de Healthy Ageing Campus, een gebouwenterrein waarvoor door de RUG en het UMCG een ontwikkelplan is opgesteld. Het gebied zal in de komende jaren samen met de gemeente Groningen fasegewijs getransformeerd worden tot een nieuw stuk binnenstad. De gebouwvolumes zijn gepositioneerd rondom een nieuw te vormen stadsplein, waar een groot onderwijscentrum, het UCG en het Cultureel Studentencentrum Usva gebouwd worden. Daarnaast is er nog ruimte voor toekomstige ontwikkelplannen van het UMCG. De onderhavige aanbesteding heeft alleen betrekking op het UCG. De voorgevel van 
het toekomstige pand van het UCG aan de Bloemsingel 1 is een beschermd stadsgezicht en blijft behouden. Het gebouw zal worden gerenoveerd en krijgt nieuwbouwuitbreiding aan de achterzijde. Het totaal zal circa 4.400 m2 bvo beslaan. Voor de huidige gebruikers van Bloemsingel 1, de ICT-afdeling van het UMCG en LifeLines, worden alternatieve locaties gezocht. Op de kop van de Vrydemalaan zal de SSH studentenhuisvesting realiseren, waar UCG-studenten zich kunnen vestigen. Zo kunnen deze studenten niet alleen leren en ontspannen op de campus, maar er ook wonen.

Het object van aanbesteding betreft het uitwerken van het architectonisch en bouwkundig ontwerp van het UCG in de fasen
VO (Voorlopig Ontwerp) tot en met Gebruik/Exploitatie conform de taakbeschrijving, gebaseerd op DNR-STB 2014. Op de
opdracht zijn tevens de Algemene Voorwaarden van de RUG d.d. juni 20161 van toepassing. De ontwerpopdracht zal gefaseerd worden verleend. De RUG zal t.z.t. nader bepalen op welke wijze en op welk moment de uitvoeringsopdracht(en) aanbesteed zullen worden. Het laten participeren van uitvoerende partijen bij het afronden van het ontwerp (in de DO- en/of TO-fase) is daarbij bijvoorbeeld een mogelijkheid (bouwteam of Engineer & Build). De RUG behoudt zich het recht voor om de ontwerpopdracht hierop aan te passen.

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese concurrentiegerichte dialoog conform de Aanbestedingswet 2012. Het
gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Er zullen drie gegadigden worden uitgenodigd voor de dialoog- en inschrijvingsfase.Indien gegadigden in aanmerking willen komen voor selectie, dienen zij zich tijdig aan te melden en te voldoen aan de gestelde eisen. Wanneer het aantal gegadigden dat aan de eisen voldoet groter is dan drie, zullen de drie meest geschikte gegadigden geselecteerd worden. 

Bron: Tenderned vrijdag 3 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245666

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *