Schoonmaakdienstverlening Noord-Holland Noord (voorbehouden aan SW bedrijven) – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakdienstverlening Noord-Holland Noord (voorbehouden aan SW bedrijven)

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert de (milieu)taken binnen de fysieke leefomgeving uit voor de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie NoordHolland (PNH) en is gevestigd in Hoorn. De OD NHN is een jonge organisatie van circa 200 medewerkers die drijft op hoogwaardige en specialistische kennis. Wij houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en het geven van specialistisch advies, onder meer op het gebied van duurzaamheid, klimaat, geur, licht, lucht, geluid, natuur, veiligheid en bodemkwaliteit. Opdrachtgever beschikt over één pand, gelegen aan de Dampten 2, 1624 NR te Hoorn. Het pand
beschikt over een begane grond en drie (3) verdiepingen. In de tabel staat een overzicht van het
aantal vierkante meters vloeroppervlakte: B
egane grond 1112m2, eerste verdieping 613m2, tweede verdieping 783m2 en de derde verdieping 783m2 dus in totaal 3291m2. Het aantal vierkante meters glas aan de gehele buitenzijde bedraagt totaal 511 m2. Het aantal m2 is gebaseerd op visuele opname, Inschrijver kan geen rechten ontlenen aan het genoemde aantal m2. 

De te contracteren inschrijver organiseert voor opdrachtgever de schoonmaakdienstverlening van de diverse ruimten, werkplekken en glasbewassing (binnen en buiten). Opdrachtgever wil gebruik maken van inspanningsgerichte schoonmaak en heeft de aanbesteding daarop toegespitst. Binnen deze opdracht wenst opdrachtgever ook extra schoonmaak op afroep in te kopen. Onder het op afroep afnemen van extra schoonmaak verstaat opdrachtgever naast normale schoonmaakdienstverlening ook het schoonmaken van de luchtkanaalroosters en de dieptereiniging van het kantoorgebouw. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om gedurende de raamovereenkomst bepaalde locaties en ruimten toe te voegen of af te stoten van de opdracht.
Opdrachtgever stelt plattegronden en schoonmaakinstructies beschikbaar aan de inschrijver. Op basis daarvan dient inschrijver in het prijzenblad een aanbieding op te stellen. Opdrachtgever vindt lokaal inkopen belangrijk. Door lokaal in te kopen stimuleert opdrachtgever de lokale economie en creëert zij tegelijkertijd een duurzaamheidsaspect en een social return-aspect
in de aanbesteding. Opdrachtgever vindt het belangrijk dat opdrachtnemer vanuit intrinsieke motivatie bijdraagt aan maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden en te laten doorstromen naar een reguliere baan indien mogelijk.
Bij gunning dient inschrijver de werkgelegenheidsclausule bij contractwisseling volgens de geldende CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (artikel 38) toe te passen.

De ingangsdatum van de af te sluiten raamovereenkomst is 12 mei 2022. De einddatum van de raamovereenkomst is 11 mei 2026. De raamovereenkomst kan twee keer met één jaar worden verlengd.
De raamovereenkomst loopt van rechtswege af als:
• de raamovereenkomst niet wordt verlengd;
• de huur van het pand wordt stopgezet.
Aanbesteder heeft gekozen voor de Europese openbare procedure. OD NHN gunt de opdracht aan de inschrijver die inschrijft met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Opdrachtgever biedt een schouwronde van het kantoorgebouw aan. Op 15 december wordt de schouw gehouden op locatie van
opdrachtgever. Het tijdstip wordt nog nader vastgesteld. De schouw is onder voorbehoud van coronamaatregelen en kan daardoor worden afgelast. We verzoeken u om alleen te komen, anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen. U dient uiterlijk 13 december 12.00 uur via Tenderned aan te geven dat u aanwezig wilt zijn bij de schouw. opdrachtgever zal na aanmelding Inschrijver verder informeren met betrekking tot tijdstip en andere voorwaarden.

Bron: Tenderned vrijdag 3 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245597

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *