Kolkenreiniging West en Midden Brabant – Aanbestedingsnieuws

Kolkenreiniging West en Midden Brabant

De dienstverlening in deze aanbesteding betreft de reiniging van de straat/trottoirkolken en lijngoten verspreid over de bebouwde kom en het buitengebied van de deelnemende gemeenten. De samenwerkende gemeenten, doorlopen gezamenlijk een aanbesteding voor de reiniging van kolken. Op basis van de uitkomst van de aanbesteding wordt per individuele gemeente opdracht verstrekt aan de betreffende opdrachtnemer middels het verstrekken van een opdrachtbrief. De inschrijver kan, rekening houdend met capaciteit, inschrijven op één of meerdere van in totaal vier percelen percelen.

De opdracht is verdeeld in de volgende percelen:
Perceel 1
Gemeente Steenbergen
Gemeente Rucphen
Gemeente Zundert
Perceel 2
Gemeente Altena
Gemeente Geertruidenberg
Gemeente Drimmelen
Gemeente Hilvarenbeek
Perceel 3
ABG-organisatie
– Gemeente Alphen Chaam
– Gemeente Baarle-Nassau
– Gemeente Gilze en Rijen
Gemeente Etten-Leur
Perceel 4
Gemeente Hoeksche Waard

Het doel dat de gemeente nastreeft met de opdracht is het uitvoering geven aan de inzameling en het transport van afvalwater volgens de Waterwet. De aangeboden dienstverlening dient passend te zijn voor het doel waarvoor deze dienstverlening wordt ingehuurd. Te allen tijde dient de opdracht op zorgvuldige wijze uitgevoerd te worden en te voldoen aan alle wettelijke voorschriften. Na gunning worden tekeningen, plattegronden en/of andere info waarop de locaties van de te reinigen
kolken van de diverse gemeenten staan aangegeven aan de opdrachtnemer verstrekt en zullen vaste contactpersonen worden aangewezen.

De ingangsdatum van de af te sluiten raamovereenkomsten is 1 maart 2023. De overeenkomsten hebben een vaste looptijd van twee jaar. De vaste looptijd van de overeenkomsten eindigt van rechtswege op 28 februari 2025. De te sluiten raamovereenkomsten kennen een eenzijdige optie voor verlenging van tweemaal één jaar. De optie houdt in dat de individuele gemeenten en de opdrachtnemer de raamovereenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities kunnen voortzetten. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver(s) met de economisch meest voordelige inschrijving, deze wordt voor deze opdracht vastgesteld op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 2 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281189

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *