e-Depot gemeente Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

e-Depot gemeente Amersfoort

De opdracht in deze aanbesteding van de gemeente Amersfoort bestaat uit de aanschaf, implementatie en onderhoud van een e-Depot voorziening, ten behoeve van de duurzame archivering van digitale informatie. De voorziening bevat een opname, bewaar, beheer en ontsluitingsmogelijkheid. Dit houdt in:
1. Leveren van een e-Depot voorziening op basis van SaaS;
2. Leveren van ondersteuning voor de implementatie van deze voorziening voor de gemeente Amersfoort.

De afdeling Informatievoorziening van de gemeente Amersfoort zorgt voor het beheer van de overgebrachte archieven. Naast gemeente Amersfoort zijn er ook zes regiogemeenten, te weten: Baarn, Eemnes, Leusden Renswoude, Soest en Woudenberg, die op basis van een dienstverleningsovereenkomst het archiefbeheer van analoge overgebrachte archieven laten uitvoeren door de gemeente Amersfoort. Onder de merknaam Archief Eemland worden de overgebrachte archieven beschikbaar gesteld aan inwoners en bedrijven in de regio Eemland. Archief Eemland heeft een werkingsgebied met ruim 300.000 inwoners.
De e-Depot voorziening wordt in eerste instantie gebruikt door de gemeente Amersfoort, maar het streven is om vanaf 2024 in de voorziening ook digitaal overgebracht archief van de regiogemeenten, verbonden partijen en particuliere instanties/ burgers op te nemen. Het gebruik van de e-Depot voorziening door regiogemeenten wordt geregeld in een  dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Amersfoort.

Het betreft de implementatie van een e-Depot voorziening waarmee de duurzame bewaring, het beheer en toegang tot digital born en gedigitaliseerde informatieobjecten kan worden geborgd. Voor nu wordt uitgegaan van een opvolgende groei van de benodigde opslag met in het eerste jaar 1 TB, in het tweede jaar 4 TB, in het derde jaar 7 TB en in het vierde jaar 10 TB. Na het vierde jaar gaan wij uit van een gestage groei van de af te nemen opslag in de e-Depot voorziening. Dit betreft een indicatie waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.  De gemeente wil een overeenkomst aangaan voor de duur van vier jaar met de optie tot verlenging van driemaal twee jaar. De verwachte ingangsdatum is 3 april 2023. Deze Europese aanbesteding vindt plaats door middel van de openbare procedure. De gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 2 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281221

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *