Beheer parkeergarages gemeente Purmerend – Aanbestedingsnieuws

Beheer parkeergarages gemeente Purmerend

Impressie: © Gemeente Purmerend

Deze aanbesteding behelst het beheer van de parkeergarages Claxonate en Stadhuisplein. Parkeergarage Claxonate is een bestaande parkeergarage. Parkeergarage Stadhuisplein is in aanbouw en wordt in juni 2023 (volgens de laatste planning) opgeleverd. Beide garages liggen in het centrum van Purmerend. De gemeente Purmerend is eigenaar van de garages en wil het parkeerbeheer van de parkeergarages uitbesteden. Op dit moment is de parkeergarage Claxonate in eigen beheer van de
gemeente en wordt deze ook door de gemeente geëxploiteerd. De Stadhuispleingarage komt hier binnenkort bij. De gemeente wenst een beheerovereenkomst aan te gaan met één partij voor het parkeerbeheer van de beide parkeergarages.

De gemeente nodigt alle gegadigden uit tot het bijwonen van een schouw van de Claxonate en een presentatie over de Stadhuispleingarage. de schouw en presentatie vinden plaats op 14 december 2022 tijdstip 10.30-12.00. De locatie is parkeergarage Claxonate, Schoolplein 9 te Purmerend, vervolgens kunt u de locatie bezichtigen waar de toekomstige parkeergarage Stadhuisplein wordt gerealiseerd en een presentatie hierover bijwonen. Aan de informatie die tijdens de schouw en presentatie worden verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoudelijk vragen dienen via Tenderned te worden gesteld en worden beantwoord via de nota van inlichtingen. Gegadigden kunnen zich aanmelden met maximaal twee personen uiterlijk tot een werkdag voor aanvang door een bericht te sturen via Tenderned met daarin de naam vermeld van de personen die aanwezig zullen zijn.

Opdrachtgever wil deze parkeergarages slagvaardig en marktgericht exploiteren. Daarbij hoort een 24/7 excellente dienstverlening aan de parkeerders. Onderdeel daarvan is dat de garages schoon, heel en veilig zijn en dat parkeerders snel geholpen worden wanneer zij vragen hebben en er onregelmatigheden optreden. Ook is het van belang dat de continuïteit van de systemen geborgd wordt zodat 99 % van de parkeerders eenvoudig in- en uit kunnen rijden en hun parkeeractie afrekenen. Opdrachtgever is eigenaar en exploitant van de garages. Opdrachtnemer is beheerder van de garage en heeft binnen de door de gemeente gestelde kaders de opdracht om de garages schoon, heel en veilig te beheren.

Onder parkeerbeheer wordt verstaan de zorg voor een goede ontvangst van de parkeerders en een positief verlopende klantreis. Dit betreft in ieder geval: klantcontact vanaf de meldkamer, beheer en onderhoud van het PMS (parkeermanagementsysteem), schoonmaak, verhelpen van storingen van installaties die invloed hebben op de klantreis en netwerkbeheer. Een overzicht van de installaties en gebouwonderdelen en de verdeling in beheertaken is opgenomen in de demarcatielijst die als bijlage aan de overeenkomst wordt gevoegd.
De opdracht wordt verleend aan de inschrijver die aan alle eisen die in dit document gesteld worden voldoet en die vervolgens de beste inschrijving heeft gedaan.

Bron: Tenderned vrijdag 2 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281169

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *