Klusdienst bestrijding van energiearmoede – Aanbestedingsnieuws

Klusdienst bestrijding van energiearmoede

Foto: pixabay.com

Steeds meer huishoudens in West-Brabant hebben door de stijgende energieprijzen moeite met het betalen van de energierekening. Volgens TNO is er sprake van energiearmoede “als huishoudens over een laag inkomen beschikken in combinatie met hoge energielasten dan wel een woning van energetisch onvoldoende kwaliteit.” Uit een stresstest van TNO (juni 2022) blijkt dat tussen de 9 en 15% van de huishoudens financiële problemen ondervindt door hogere energieprijzen
Vanuit het Rijk zijn aan de gemeenten middelen toegekend om energiearmoede tegen te gaan. Het gaat hierbij om de zogenaamde SPUK gelden (Specifieke Uitkering). In regionaal verband is door de bestuurlijke stuurgroep RES (Regionale Energie Strategie) in december 2022 het besluit genomen vanuit de regio, samen met clusters van gemeenten, vijf proposities te ontwikkelen die dienen als bouwstenen voor de gemeentelijke aanpak. Zodat niet in elke gemeente het wiel opnieuw wordt
uitgevonden, maar dat je dat samen één keer goed doet. Één van de proposities is het ontwikkelen van een klusdienst en hierop een collectieve aanbesteding te organiseren. Zes gemeenten uit de regio West-Brabant nemen deel aan deze aanbesteding.

De klusdienst staat voor een aanpak waarbij huishoudens die te maken hebben met energiearmoede actief worden benaderd en meteen (of in ieder geval zo snel mogelijk) worden voorzien van kleine energiebesparende maatregelen en praktische tips om de energierekening van deze huishoudens structureel te verlagen. Een zo hoog mogelijke conversie bij de gedefinieerde doelgroep is hierbij een belangrijke doelstelling. De kern van de opdracht bestaat uit drie onderdelen:
1. Het direct uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen
2. Het zorgen voor de benodigde materialen om de maatregelen te kunnen uitvoeren
3. Het geven van praktische tips (over energiebesparing en gedrag) en het doorverwijzen voor verdere verduurzaming

Per gemeente is een maximaal budget exclusief BTW vastgesteld (plafond) voor uitvoering van de opdracht. Onderstaand treft u een overzicht aan.

Altena € 405.000,-
Etten-Leur € 692.000,-
Moerdijk € 660.000,-
Roosendaal € 1.270.000,-
Rucphen € 330.000,-
Woensdrecht € 110.000,-
Totale opdrachtwaarde € 3.467.000,-

De opdracht betreft een raamovereenkomst. De opdracht wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De ingangsdatum van de overeenkomst is 17 oktober 2023. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van één jaar. De overeenkomst kan twee keer worden verlengd voor de duur van zes maanden. Er wordt per individuele opdrachtgever een overeenkomst gesloten. De opdrachtgevers kunnen elk individueel besluiten om al dan niet tot verlenging van de overeenkomst over te gaan zonder dat dit consequenties heeft in welke vorm dan ook voor de overige individuele opdrachtgevers.

Indien een inschrijving voldoet aan de procedurele voorwaarden en compleetheid, voldoet aan de geschiktheidseisen en er geen van de gestelde uitsluitingsgronden van toepassing zijn, vindt beoordeling van de inschrijving plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 6 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303048]

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *