Kerk Biddinghuizen zoekt nog geld voor Multifunctioneel Centrum – Aanbestedingsnieuws

Kerk Biddinghuizen zoekt nog geld voor Multifunctioneel Centrum

Foto: © 3xPstudio

Leden van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen zijn afgelopen week geïnformeerd over de plannen voor de verbouwing en de verhuizing van hun kerkgebouw, dat nu is gevestigd in kerkcentrum De Voorhof.

Volgens de Stichting Cuypersgenootschap moet de Voorhof niet worden gesloopt. Het moet worden gezien als een gemeentelijk monument en als zodanig worden aangewezen, maar daar is men een beetje laat mee, zo berichtte de Drontenaer begin deze maand, want de sloopvergunning was al afgegeven door de gemeente Dronten. De sloop en verdere verbouwing staat gepland voor het eerste kwartaal in 2019.

De aanbesteding van het nieuwe multifunctioneel centrum (MFG) in Biddinghuizen, gemeente Dronten, waarvan het nieuwe kerkgebouw een onderdeel wordt, is inmiddels achter de rug. Vier aannemers zijn uitgenodigd en 2 hebben er al gereageerd, volgens de stichtingvoorzitter Henk Stoer.

Dat is een hele soap geweest, blijkens verslaggeving van de Drontenaer. Het is de kerkenraad een beetje tegengevallen. Ondanks dat bedragen niet genoemd worden is het allemaal duurder uitgevallen en dus is men op zoek naar geld.

De kerkenraad houdt vol het project te kunnen realiseren door subsidies, acties en bezuinigingen. Dat laatste betekent snijden in een deel van de plannen en verder wil men subsidiepotjes aanspreken voor energiebesparende maatregelen en ook de kerkganger zal extra in de bus moeten blazen bij geldinzamelacties in het dorp

De financiële tegenvaller levert vooralsnog geen vertraging op. De Protestantse kerk hoopt over enkele weken een definitief besluit te nemen. Daarmee staat het licht nog niet op groen, want de realisatie van het hele project ligt in handen van de stichting MFG2, die de opdracht weer heeft uitbesteed aan Domus Care.

De plannen van de protestants christelijke kerk bestaan globaal uit de aankoop en het verbouwen van de huidige katholieke kerk. Beide geloofsgemeenschappen gaan samen gebruik maken van deze vernieuwde locatie, waarbij de Katholieke kerk huurder wordt. Vervolgens moet het Protestantse gedeelte en het zalencentrum gesloopt. Op deze plek laat dan de stichting MFG2 haar multifunctionele gebouw bouwen.

Ook de gemeenteraad van Biddinghuizen is al maanden aan het rekenen, welke gelden er vrij komen bij de sloop van een “Koetshuis” met sportzaal en een gymzaal. Ondanks dat zal er een exploitatietekort zijn van 121.000 jaarlijks, men is daarbij wel uit gegaan van het slechts denkbare geval dat BTW niet verrekenbaar zal worden.

Bron: De Drontenaar, 12, 23 en 26 november 2018.

Zie ook:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *