Kantoorautomatisering en systeembeheer – Commissariaat voor de Media – Aanbestedingsnieuws

Kantoorautomatisering en systeembeheer – Commissariaat voor de Media

Foto: Pixabay.com

Het Commissariaat voor de Media heeft het voornemen om de IT-werkplekken van haar circa zeventig medewerkers, de daarbij behorende netwerkinfrastructuur, het onderhoud van het virtuele serverpark en de gebruikersondersteuning te gaan aanbesteden. De directe aanleiding voor deze aanbesteding is het aflopen van de contracttermijn met de huidige leverancier.
Het inkooptraject is gericht op het contracteren van één leverancier voor het beheren en onderhouden van de gehele kantoorautomatisering en het ondersteunen van de medewerkers van het Commissariaat voor de Media bij IT problemen en vraagstukken. Ondersteuning dient zowel remote/telefonisch bereikbaar te zijn maar ook drie dagen per week (maandag, dinsdag en donderdag) op locatie in Hilversum. De andere twee dagen (woensdag en vrijdag) of bij afwezigheid van de systeembeheerder worden door een back-up organisatie “op afstand” geserviced. De systeembeheerder op locatie zal primair aanspreekpunt zijn voor de medewerkers van het Commissariaat voor de Media bij IT problemen en vraagstukken. De kosten voor het beheren en onderhouden van de gehele kantoorautomatisering en het ondersteunen van de medewerkers van het Commissariaat voor de Media bij IT problemen en vraagstukken wordt geschat op €187.500,- (exclusief BTW) per jaar en €750.000,- voor de maximale looptijd van de overeenkomst, exclusief migratie en implementatiekosten.
In het Programma van Eisen staan de eisen die het Commissariaat voor de Media stelt aan de uitvoering van de opdracht. Voldoet u niet aan alle eisen in het Programma van Eisen? Dan is uw inschrijving ongeldig en wordt u uitgesloten van verdere deelname aan de aan-besteding.

De af te sluiten overeenkomst geldt in elk geval voor vierentwintig maanden. De overeenkomst kan twee keer voor maximaal twaalf maanden per keer worden verlengd. Er wordt gegund op basis van het gunningscriterium BPKV (beste prijs-kwaliteitsverhouding).

Bron: Tenderned zondag 6 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/254271

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *