Kamerbrief Verduurzaming Caribisch gebied – Aanbestedingsnieuws

Kamerbrief Verduurzaming Caribisch gebied

Fragment ©Misty Johnson 2014 / WikiCommons CL viz https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Windpark_Vaderpiet.jpg

Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft een kamerbrief gestuurd over de verduurzaming van energie in het Caribisch gebied. Volgens de brief is klimaatadaptatie/mitigatie en verduurzaming van de energievoorziening een grote uitdaging voor de autonome landen en de openbare lichamen van Caribisch Nederland. De zes eilanden zijn elk verschillend maar hebben op het terrein van klimaat en energie soortgelijke vraagstukken als duurzame koeling van gebouwen, een veilige drinkwatervoorziening en meer zelfstandige voedselproductie.

De Antillen hebben dus de pech dat het van Minister Jetten de showcase moet worden voor de verduurzaming van small island states. 

TNO heeft er ook een rapport over geschreven. Dat is gepubliceerd bij het kamerstuk. Dat rapport meldt ten aanzien van de energieproductie dat er mogelijkheden zijn voor een verdere verduurzaming en raadt aan dat op korte termijn ook te doen, het gaat dan onder meer om een uitbreiding van een zonnepark en grotere windmolens. Probleem met de windmolens is dat die niet ongeschonden uit het jaarlijkse orkanenseizoen komen. Hierom is er bij RVO een project gestart met Tilt Masten, die tijdelijk de grond in kunnen zakken.

De Minister neemt die aanbevelingen over:

Op Bonaire heeft de elektriciteitsproducent Contour Global (CGB) een plan voorgesteld waarin de bestaande windturbines vervangen worden door grotere exemplaren en er geïnvesteerd wordt in zonne-energie en meer batterijopslag. Er is nog een discussie gaande tussen CGB en DNV GL over de mogelijkheden om op korte termijn systeemstabiliteit te garanderen zonder dieselgeneratoren, wat het aandeel hernieuwbaar en de productiekosten beïnvloedt. Op St. Eustatius heeft Verlaan Consulting gekeken naar het toevoegen van een derde zonnepark of windenergie, beiden met batterijopslag. Op Saba is er door Pondera gekeken naar het toevoegen van windenergie, naast de bestaande capaciteit aan zonne-energie.

Zijn ministerie zal in de komende maanden met het ministerie van BZK, het eilandsbestuur, ContourGlobal, WEB en BBT een gezamenlijk beeld opstellen van het transitieplan naar verduurzaming. De opties en varianten worden hierin uitgewerkt waarbij er aandacht is voor verduurzaming en het reduceren van de tarieven. Bij de uitwerking van de opties worden ook de mogelijke financieringsinstrumenten uiteengezet.

Het lijkt natuurlijk goed nieuws maar het venijn leek de redactie van Aanbestedingsnieuws te zitten in het navolgende zinnetje van pagina 54 van het TNO-rapport:

Om met hoge waarschijnlijkheid voldoende hernieuwbare elektriciteit te hebben en een stabiel elektriciteitsnet te garanderen moeten mogelijk additionele kosten gemaakt worden, die een invloed hebben op de totale productiekosten en daarmee de elektriciteitstarieven die de consumenten op de eilanden betalen.

Zie ook:

Brief van de Minister van KE, 22 maart 2022, 2022Z05489

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z05489&did=2022D11240

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *