Kamerbrief: gemeenten zijn eerstverantwoordelijk voor jeugdzorg – Aanbestedingsnieuws

Kamerbrief: gemeenten zijn eerstverantwoordelijk voor jeugdzorg

In een kamerbrief gedateerd 6 december, gepubliceerd om 10 december maar niet eerder te vinden dan 12 december, licht Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kort toe over de aanbesteding van jeugdzorg in Noord-Holland. De Minister ontving zorgelijke signalen, heeft die signalen in overleg met gemeenten gevalideerd (?) en afgesproken dat de gemeenten een plan van aanpak naar de Minister sturen.

Dat plan van aanpal moest duidelijk maken 1 hoe de continuïteit van zorg wordt gegarandeerd 2 zekerheid over de beschikbaarheid van jeugdzorgplus voor toekomstige “cliënten” en 3 de continuïteit van de huidige leverende organisatie.Omdat de zaak nog onder de rechter lag, hebben de gemeenten daar maar beperkt antwoord gegeven. Wel is 30 november een uitgewerkt plan toegezonden dat met Horizon is opgesteld. Daarover heeft overleg plaatsgevonden tussen de Minister en wethouders. Horizon en Parlan moeten uiterlijk volgende week een gezamenlijk stappenplan opstellen voor duidelijkheid over de continuïteit van de zorg. De Minister ziet daarop toe.

© MinVWS, 2018 ; Hugo de Jonge, vice-premier en minister van VWS
FOTO MARTIJN BEEKMAN

Wel benadrukt de Minister dat het niet zijn verantwoordelijkheid is, de gemeenten zijn eerstverantwoordelijk. Zij hebben de vrijheid zelf een nieuwe aanbieder te kiezen en hebben dat (red AN volgens de Minister) volgens de rechter zorgvuldig gedaan.

De Jonge:

Ik stel vast dat er nog veel werk te verzetten is voor de regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland willen zij de in de rechtbank uitgesproken intenties waarmaken. De gemeenten staan voor de opgave om afspraken te maken met Parlan en Horizon alsmede met de overige betrokken regio’s uit Noord-Holland over de continuïteit van zorg voor de huidige cliënten, de beschikbaarheid van jeugdzorgplus voor toekomstige cliënten en de toekomst van Transferium. In mijn rol als interbestuurlijk toezichthouder zal ik daarop toezien en indien nodig gebruik maken van het instrumentarium dat bij deze rol hoort.

Zodra daar aanleiding voor is zal ik u over het vervolg informeren.

Bron: Kamerstukken II 2018/19, 31839, nr. 628
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-628.html

1 thought on “Kamerbrief: gemeenten zijn eerstverantwoordelijk voor jeugdzorg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *