Jobmarketing – gemeenten Heemstede en Bloemendaal – Aanbestedingsnieuws

Jobmarketing – gemeenten Heemstede en Bloemendaal

Foto: pixabay.com

De gemeenten Bloemendaal en Heemstede zijn twee zelfstandige gemeenten die ambtelijk samenwerken. Een aantal teams werkt samen als één team voor beide gemeenten. Team HRM is één van deze teams. Alle andere teams kijken vanuit de
inhoud hoe ze elkaar verder kunnen versterken en inspireren. De gemeenten blijven wel zelfstandig en er is geen sprake van een fusie. Op de sites Werken bij Bloemendaal en Werken bij Heemstede staan de openstaande vacatures en informatie over het werken bij deze organisaties. Door een koppeling van beide werken-bij websites aan hetzelfde ATS-systeem, kan een vacature zo nodig in één keer op beide websites worden geplaatst. De afgelopen jaren is de krapte op de arbeidsmarkt voor veel gemeentelijke vakgebieden toegenomen. De uitstroom neemt toe en medewerkers worden actief benaderd door andere organisaties om een overstap te maken. Het totale aantal vacatures voor Bloemendaal en Heemstede samen is toegenomen tot ca. 50 vacatures per jaar waarvoor extern wordt geworven. Ook krijgen beide gemeenten de komende jaren te maken met
een pensioengolf. De diversiteit in het soort functies is groot. Op alle niveaus en op verschillende (beleids-)terreinen worden de komende jaren nieuwe collega’s gezocht. Op dit moment is er geen overeenkomst ten behoeve van Jobmarketing. Er is een
overeenkomst voor het plaatsen van vacatures op Gemeentebanen.nl en ad-hoc worden diensten ingekocht voor het promoten van vacatures. De gemeente Heemstede wenst een aanbieder te contracteren die Jobmarketing inzet voor lastig vervulbare vacatures van beide gemeenten. De aanbieder dient op basis van kennis en ervaring de gemeente te adviseren waar en hoe deze vacatures gepubliceerd zouden moeten worden en neemt dit voor de gemeente uit handen.

Het doel van deze aanbesteding is het komen tot een raamovereenkomst met één leverancier voor het verzorgen van Jobmarketing voor de gemeente Bloemendaal en Heemstede. Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit:
• Vacatures plaatsen op relevante vacaturesites
Team HRM plaatst een vacature via het ATS systeem op de werken bij site. Ook plaatst HRM een vacaturebericht op eigen sociale media kanalen van de gemeente (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter). Voor het uitzetten van de vacature op
andere websites schakelt HRM een recruitmentbureau in. Op basis van een uitgebreid, data-gedreven media-advies over de doelgroep, arbeidsmarkt en geschikte wervingskanalen geeft HRM akkoord op bijbehorende offerte. Na akkoord zet het recruitmentbureau de vacature uit op de geselecteerde vakgerichte websites en/of jobboards*.
• Op maat gemaakte social media campagnes uitvoeren
Naast het plaatsen van de vacature op vakgerichte websites en/of jobboards, wordt social media targeting ingezet om de doelgroep gericht te bereiken (‘targeten’) via sociale media. Ook dit is onderdeel van het media-advies van het recruitmentbureau en wordt opgenomen in de offerte die team HRM accordeert.
• Advisering op het gebied van:
o Employer branding
o Doelgroepen van een gemeente
o Lastig in te vullen vacatures bij een gemeente
o Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
o Trends en ontwikkelingen op het gebied van (online) werving en marketing

* Er is reeds een overeenkomst voor het plaatsen van vacatures op Gemeentebanen.nl. Het plaatsen op deze website kan onderdeel uitmaken van een advies, maar de daadwerkelijke plaatsing wordt door de gemeente zelf verzorgd.

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van maximaal vier jaar. De beoogde looptijd van de raamovereenkomst is van 1 december 2022 tot en met 30 november 2024 met een optie tot eenzijdige verlenging door de gemeente van twee keer één jaar. Aanbesteder volgt de openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die niet is uitgesloten en de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs/kwaliteit heeft ingediend.

NDR: ook hier weer onzin in de gunningsregel “wegens het niet voldoen aan uitsluitingsgronden en minimumeisen.

Bron: Tenderned woensdag 10 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269338

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *