IT-Beheer protestantse theologische universiteit – Aanbestedingsnieuws

IT-Beheer protestantse theologische universiteit

Illustratie: pixabay.com

Aanbestedende dienst voor deze inkoop is de Protestantse Theologische Universiteit, (PThU). De PThU is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie, gevestigd in Amsterdam en Groningen. Zij richten zich op wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en valorisatie van kennis in de theologie. Vanwege een fysieke verhuizing van twee locaties (in Amsterdam en Groningen) naar twee locaties in Utrecht (Janskerkhof 12 en de tegenoverliggende Janskerk), en een digitale ontvlechting van de huidige IT-dienstverlener (de Vrije Universiteit), heeft de PThU behoefte aan een inschrijver die een geheel
nieuwe IT-infrastructuur voor de PThU opzet, inricht, onderhoudt en ondersteunt zodat onze medewerkers, studenten en gasten veilig, toekomstgericht en prettig kunnen werken, doceren, onderzoeken en studeren.

Als kleine universiteit met beperkte IT-middelen en -expertise, streeft de PThU naar een zo volledig mogelijk cloud-gebaseerde IT-infrastructuur met Microsoft 365 (M365) als kernplatform, inclusief het gebruik van Azure Active Directory voor Identity en Access Management (IAM). Inschrijver moet in staat zijn om deze technologieën te ondersteunen en te integreren met andere systemen die bij de PThU in gebruik zijn. Alle systemen moeten idealiter in de cloud worden gehost met een en zo min mogelijk on-premise aanwezigheid. De PThU beschikt over een eigen maar nog niet ingerichte M365-omgeving: Inschrijver moet in staat zijn die voor de PThU in te richten, en het beheer hiervan te verrichten voor de PThU.

De dienstverlening op het gebied van IT-Beheer bestaat op hoofdlijnen uit:
• Inrichting en onderhoud van de IT-infrastructuur en het netwerk;
• Inrichting en beheer van de M365-omgeving;
• Beheer en onderhoud van laptops/desktops/virtuele computers;
• Inrichting en beheer van IT-beveiliging en mede-uitvoering van privacy beleid;
• Implementatie en verzorging datamigratie, en;
• Ondersteuning van gebruikers.

De PThU wenst met één inschrijver een overeenkomst af te sluiten voor IT-Beheer, zoals omschreven in het programma van eisen.  De looptijd van deze overeenkomst bedraagt vier jaar met de mogelijkheid van vier keer verlengen voor een periode van ieder één jaar. De contractwaarde voor de gehele contractduur inclusief optiejaren schat de PThU vooralsnog in op €820.000,- exclusief btw. Afgezet tegen het karakter van de markt waarin potentiële leveranciers opereren, acht de PThU het geschikt en proportioneel om daarbij een openbare aanbestedingsprocedure te hanteren. De PThU gunt de opdracht op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 23 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307784

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 augustus 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *