Jongerius: overheid moet bodemprijzen arbeid vastleggen – Aanbestedingsnieuws

Jongerius: overheid moet bodemprijzen arbeid vastleggen

Agnes Jongerius, vormalig vakbondslid en nu europarlementariër, vindt dat overheden meer gebruik moeten maken van sociale aanbestedingsregels. De drang naar een zo laag mogelijke prijs werkt door in de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van werknemers.

Jongerius presenteerde haar advies op de PvdA-raadsleden-dag in Utrecht.

Het is niet verplicht maar dankzij Europese regels kunnen fatsoenlijke voorwaarden en omstandigheden worden afgedwongen. Daarom vraag ik nu aan alle gemeenten en provincies dit ook te doen”.

In heel Nederland zetten lokale overheden regelmatig de deur open voor sociale misstanden bij aanbestedingstrajecten. Er zijn talloze voorbeelden in de geestelijke gezondheidszorg, het openbaar vervoer en de jeugdzorg waarbij personeel ontslagen werd, geconfronteerd werd met slechte arbeidsvoorwaarden of met onzekere contracten.

“In alle gevallen is het een politieke keuze om voor goede arbeidsvoorwaarden te kiezen. Maar er ontbreekt in heel veel gevallen de kennis om het goed te doen, daarom heb ik dit advies geschreven.”

Om na te gaan op welke faciliterende bepalingen Jongerius doelt, heeft Aanbestedingsnieuws maar even het rapport erbij gepakt. Het gaat om de memorie van toelichting bij artikel 2.80 Aanbestedingswet, waaruit blijkt dat een aanbestedende dienst objectieve eisen kan stellen met betrekking tot arbeid. Het rapport zegt daarover:

Het zijn specifieke voorwaarden die toezien op de uitvoering van de opdracht. Het is belangrijk dat
aanbestedende diensten deze voorwaarden opnemen in de aanbestedingsstukken.

In de eindconclusie stelt het rapport dat ook in de aanbesteding wordt vastgesteld dat inschrijvers verplicht worden om de wettelijke loon- en arbeidsvoorwaarden na te leven.

Dat zijn inschrijvers al wettelijk verplicht, vandaar dat het ook wettelijke loon- en arbeidsvoorwaarden zijn. Je zou dan een Arbeidsinspectie moeten hebben die afdwingt dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Die is er ook. Doet die dat dan niet? Dat zegt het rapport niet.

Een alternatief voor de handhaving via de inspectiedienst is de aanbieder civielrechtelijk uit te sluiten van het contract, door het uit te sluiten van de aanbesteding wanneer die niet aan de wettelijke arbeidsvoorwaarden voldoet. Dat is tenminste het alternatief dat het rapport aandraagt. 

Bron:

https://agnesjongerius.nl/wp-content/uploads/2018/10/Rapport-Brussel-maakt-aanbestedingen-eerlijker-en-beter.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *