IT-hardware, touchscreens en chromebooks – Aanbestedingsnieuws

IT-hardware, touchscreens en chromebooks

Picture: pixabay.com

De stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs heeft drie aanbestedingen geplaatst voor hardware, touchscreens en chromebooks. De links naar de afzonderlijke aanbestedingen vind u onderaan dit artikel. RBOB De Kempen is een organisatie met 15 basisscholen, verdeeld in drie clusters, ongeveer 3300 leerlingen en zo’n 360 medewerkers. De scholen bevinden zich in 15 plaatsen in 11 gemeentes in de Kempen en midden Limburg. Ook is aan RBOB kinderopvangorganisatie Stichting IK-OOK gelieerd. De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
Het leveren, gebruiksklaar opleveren en servicen van IT hardware, waaronder laptops, desktops en
overige hardware. Chromebooks worden separaat aanbesteed.

De doelstelling van de eerste aan te besteden opdracht is het eenvoudig voorzien in IT hardware voor scholen van RBOB de Kempen.
RBOB de Kempen koopt naar schatting 135 laptops per jaar. Aan dat aantal kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbesteding leidt tot een raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar. De overeenkomst is door de aanbestedende dienst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. Op basis van de Aanbestedingswet wordt een openbare procedure gevolgd.Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De tweede aanbesteding van Stg. de Kempen wordt als volgt gedefinieerd:

Het voorzien in Touchscreens ten behoeve van de RBOB de Kempen. Daarnaast zijn montage, installatie en service van belang.
De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het voorzien in kwalitatief goede en gebruiksvriendelijke touchscreens die door opdrachtgever op een eenvoudige manier te bestellen zijn. De omvang van de opdracht is, conform begroting, ongeveer per jaar €75.000,-. Aan het bedrag kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbesteding leidt tot een raamovereenkomst met een looptijd van maximaal vier jaar. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst tussentijds op te zeggen met een tussentijdse opzegtermijn van zes maanden. Op basis van de Aanbestedingswet wordt een openbare procedure gevolgd. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De derde aanbesteding is als volgt gedefinieerd

De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het eenvoudig voorzien in Chromebooks voor scholen van RBOB de Kempen.
RBOB de Kempen koopt naar schatting 800 Chromebooks per jaar. Aan dat aantal kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbesteding leidt tot een raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar. De overeenkomst is door de aanbestedende dienst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. Op basis van de Aanbestedingswet wordt een openbare procedure gevolgd. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 22 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262259 ( IT- Hardware)

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262260 ( Touchscreens) en

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262258 ( Chromebooks)

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *