IT-hardware – KONOT – Aanbestedingsnieuws
foto: pixabay.com

KONOT is een stichting voor katholiek onderwijs. Alle Scholen van stichting KONOT delen de katholieke grondslag en de aandacht voor veilig en uitdagend onderwijs, maar brengen ook hun eigen accenten aan. De Scholen hebben allemaal hun eigen sfeer en invulling van het onderwijs. Het bestuurskantoor van stichting KONOT is gevestigd te Oldenzaal. Met 530 betrokken medewerkers verzorgt KONOT voor ruim 4.000 leerlingen primair onderwijs, verspreid over circa 22 Locaties in Noordoost-  Twente. De Locaties zijn gevestigd in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, Losser (Beuningen en De Lutte). Op het moment wordt binnen de stichting KONOT situationeel IT-hardware ingekocht. Daar waar mogelijk wordt binnen een stichting gekeken of de vraag gebundeld kan worden. Hierdoor is een grote verscheidenheid aan apparaten aanwezig binnen de stichting.
Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van ondernemingen als Gynzy waarbij naast applicaties ook gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om apparatuur te huren. Ook in de toekomst zullen er nog verplichten bestaan en worden aangegaan met deze of vergelijkbare ondernemingen.

Binnen het primair onderwijs is in de afgelopen jaren het gebruik van IT-apparatuur in lessituaties sterk toegenomen. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich in de nabije toekomst verder voort zal zetten. Een apparaat neemt hierdoor een steeds prominentere rol in binnen het primaire proces van KONOT. Om aan de vraag te kunnen voldoen en in verband met het einde van de lopende raamovereenkomst voor devices en randapparatuur heeft de stichting besloten om een Europese aanbesteding te starten. KONOT heeft haar eigen eisen aan de IT-hardware. De aangeboden devices die hieraan voldoen en zijn
geoffreerd door de opdrachtnemer zijn voor de bestellers van KONOT beschikbaar in hun eigen herkenbare omgeving in de webshop van opdrachtnemer. Daarin staan de gekozen modellen waaruit de besteller een keuze kan maken.
De opdrachtnemer kan deze geselecteerde devices leveren met een levertermijn die reëel en waar te maken is. Om de opdrachtnemer hierbij richting te geven levert KONOT aan het begin van ieder schooljaar een prognose af voor de benodigde devices. Een en ander gebaseerd op de begroting van de stichting. Het is belangrijk voor de inschrijvers te beseffen dat deze prognoses geen afnamegaranties bieden, maar slechts een indicatie van het voornemen om devices aan te schaffen. Van de te contracteren opdrachtnemer verwacht KONOT een actieve adviserende rol waarbij KONOT gevraagd en ongevraagd van advies wordt voorzien op het gebied van de juiste devices. Dit advies staat niet alleen in relatie tot nieuwe technische functionaliteiten of logistieke (on)mogelijkheden maar vooral ook in relatie tot de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. Partijen hebben hiertoe regelmatig overleg met elkaar. Uiteraard speelt de prijsvorming een wezenlijk onderdeel bij de keuzes en de aanschaf van devices. De opdrachtnemer weet als geen ander hierin de juiste balans voor KONOT te vinden door altijd devices
aan te bieden tegen een scherp tarief dat tot de laagste in de markt behoort.

Voor deze openbare aanbesteding wenst KONOT een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer die kan voorzien in de behoefte aan devices van de stichting op basis van de wensen en eisen zoals deze zijn verwoord in de aanbestedingsdocumenten.  De raamovereenkomst wordt aangegaan met de inschrijver die de inschrijving met de beste
prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend. De looptijd van de raamovereenkomst is gesteld op twee jaar met de eenzijdige optie voor KONOT deze looptijd twee  keer met twaalf maanden te verlengen.

Bron: Tenderned vrijdag 6 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260854

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *