Interieurbeplanting Belastingdienst – Aanbestedingsnieuws

Interieurbeplanting Belastingdienst

Dovenetel. Foto: pixabay.com

De SSO CFD verzorgt voor alle kantoren waar SSO CFD facilitair dienstverlener is de levering en het onderhouden en verzorgen van de verzorgingseenheden, ook wel interieurbeplanting genoemd. Interieurbeplanting is belangrijk voor een prettige werkomgeving en om de productiviteit van medewerkers te bevorderen. De achtergrond van de opdracht is dat de huidige raamovereenkomst voor interieurbeplanting naar verwachting begin 2023 de maximale waarde gaat bereiken. De oorzaak van het vroegtijdig bereiken van de maximale waarde is de veranderde behoefte aan interieurbeplanting, onder andere door het hybride werken. Om deze reden wordt er een Europese openbare aanbesteding gestart.

NDR Door hybride werken grotere behoefte aan planten? dat vraagt om uitleg.  aanspraak voor ambtenaren die toch naar kantoor komen?

De opdracht omvat het leveren van (hydro of zijde) planten al dan niet gecombineerd met een passende plantenpot/plantenbak en losse plantenpotten/plantenbakken, hierna genoemd “de levering” en het onderhouden en verzorgen van de bestaande en nieuwe verzorgingseenheden. De levering dient op een manier in de kantooromgeving geplaatst te worden, wat passend is binnen het interieur van het kantoor. Onder onderhoud valt het onderhouden en verzorgen van bestaande en nieuwe
verzorgingseenheden. Onder de werkzaamheden van het onderhouden van de verzorgingseenheden wordt verstaan: water geven; (vorm) snoeien en opbinden; verwijderen dood blad e.d.; controleren op en bestrijden van ongedierte/ziekte; voeding toedienen; planten stofvrij maken, afspoelen en vormcorrectie (zijde); bakken schoonmaken en/of draaien; vervangen van dode, zieke, uitgegroeide planten en beschadigde zijdeplanten; aanvullen van kleikorrels; aanvullen van potgrond en het
controleren van de watermeter.

Deze Europese aanbesteding dient te leiden tot een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor de levering en het onderhouden en verzorgen van bestaande en nieuwe verzorgingseenheden. Daarbij heeft de aanbestedende dienst duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De looptijd van de raamovereenkomst ( uit de concept overeenkomst, is niet vermeld in het beschrijvend document) is twee jaar met tweemaal een verlengingsoptie van één jaar. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die voldoet aan alle gestelde eisen en die de inschrijving heeft ingediend met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs–kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 14 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269684

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *