Inzet groenmachines Groenbedrijf Den Haag en Haags Veegbedrijf – Aanbestedingsnieuws

Inzet groenmachines Groenbedrijf Den Haag en Haags Veegbedrijf

Foto: ZAZ © Aanbestedingsnieuws

Primair belang van de opdrachtgever bij deze aanbesteding van een raamovereenkomst is dat het Groenbedrijf Den Haag (GbDH) en Haags Veegbedrijf (HVB) op afroep kan beschikken over de gewenste groenmachine inclusief bedienend personeel, zodat de uitvoering van onderhouds- en beheerstaken van het GbDH en HVB op efficiënte wijze ingericht kan worden. De verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering ligt bij het GbDH en/of HVB. Beide hebben daartoe een voorman (chef-uitvoering) in dienst die aanwijzingen geeft en toezicht houdt op de werkzaamheden.

De afgelopen vier jaar heeft het GbDH ongeveer 70 verschillende (combinaties) van groenmachines ingezet. Voorbeelden hiervan zijn tractoren met diverse frezen en andere toebehoren, minigravers, shovels en rupskranen. Deze machines worden ingezet inclusief bestuurder en ingezet bij diverse werkzaamheden. Een deel van de 70 groenmachines wordt sporadisch ingehuurd, een ander gedeelte met grote regelmaat. Daarom heeft opdrachtgever een top 33 selectie gemaakt van
groenmachines waarvoor tarieven worden uitgevraagd. Deze groenmachines zijn te vinden in de prijsspecificatie.
Vanuit het GbDH bedroeg in 2019 de inzet van verschillende machines 12.180 uur en in 2020 was de inzet 13.380 uur.

Het Haags Veegbedrijf (HVB) wenst aan te sluiten op deze aanbesteding, het HVB heeft ook het gehele jaar behoefte aan de inzet van enkele groenmachines. De benodigde machines zijn dan dezelfde als die het GbDH nodig heeft, alleen de inzet in uren zal beperkter zijn. De inzet van de groenmachines is ook meestal inclusief bedienend personeel. Voorbeelden hiervan zijn een rupskraan voor het ingraven van afvalbakken, tractor met platte kar voor vervoer afvalbakken, shovel t.b.v. zand verwijderen van de boulevard, tractor met aanhanger en kraan om blad af te voeren, tractor met aanhanger en kraan om afvalbakken op het strand te legen of trekker/trailer met geïsoleerde watercontainer om een heet watermethode onkruidbeheersing toe te passen. De opdrachtgever wenst één overeenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer voor een initiële termijn van twee jaar, met aan opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van twee maal één jaar. De raamovereenkomst zal ingaan op 1 september 2021 en eindigen uiterlijk op 31 augustus 2025, inclusief eventuele opties op verlenging. Bij het bepalen van een verlenging speelt hoe de samenwerking is verlopen, of is voldaan aan de gestelde eisen en welke kwaliteit er geleverd is, een belangrijke rol. Binnen de looptijd van de overeenkomsten worden een aantal evaluatiemomenten gehouden, minimaal twee per jaar. Bij het eerder bereiken van de maximaal geraamde waarde van €4.000.000,- dan waarin de maximale looptijd voorziet, zal in onderlinge afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een besluit worden genomen op de voortzetting van de raamovereenkomst.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare Aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 2 van) het ARW 2016, voorzover niet van het ARW is afgeweken. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd het gunningscriterium: “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned 28 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228836

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *