Lease Bloembakken Leiden – Aanbestedingsnieuws

Lease Bloembakken Leiden

Foto: © Gemeente Leiden

In de binnenstad van Leiden is relatief weinig groen. Om meer groen in de binnenstad te krijgen en de binnenstad tevens aantrekkelijker te maken voor inwoners van de stad Leiden, toeristen en winkelend publiek is besloten om op diverse locaties bloembakken te plaatsen middels een lease overeenkomst. Tijdens de overeenkomst blijven en zijn de bloembakken eigendom van de opdrachtnemer.

De opdracht in deze aanbesteding bestaat uit het plaatsen, vullen en onderhouden van bloembakken met een winter- en
zomerassortiment. Het betreft zogenaamde hangende bloembakken aan lantaarnpalen en bruggen en enkele piramidevormige bakken staande naast bomen. Er zullen prestatiemetingen plaatsvinden, zo moet het waterreservoir gevuld zijn. De bovenlaag van de bak moet vochtig aanvoelen. De planten moeten er vitaal uitzien en er mag slechts 5% van de bak bedekt zijn met onkruid dat ook niet hoger mag opgroeien dan vijf cm. Er mag per 10 bakken maximaal 1 stuk zwerfvuil aanwezig zijn en ook meer dan 5 uitgebloeide bloemen is uit den boze. In de zomerbak ziet men graag hangende geraniums, hangende petunia’s. In de winterbakken winterharde en wintergroene in diverse kleurschakeringen. 

De bakken en piramides dienen voor 15 mei van elk contractjaar geplaatst te worden. De zomerbakken en piramides dienen 1 week, voor 3 oktober (Leidens Ontzet), op de volgende plaatsen verwijderd te worden:
Beestenmarkt Verwijderen bloembakken aan lichtmasten;
Binnenzijde Koornburg (zijde stadhuis) Verwijderen bloembakken aan lichtmasten;
Stationsweg Verwijderen piramides;
Het restant van de zomerbakken dient na 15 oktober van elk contractjaar verwijderd te worden.  De winterbakken blijven tot de periode van zomerbakken weer aanbreekt waarna ze vervangen worden door zomerbakken.

De gebruikte potgrond is schoon en vrij van turf, blijkend uit een bijgevoegde kopie van een geldig keuringsrapport. De bloembakken en piramides zijn eigendom van opdrachtnemer.  De overeenkomst loopt drie jaar met de optie om drie maal met 1 jaar verlengd te worden. Bij alles dient rekening gehouden te worden met onderhoudswerkzaamheden aan bijv. openbare verlichting, onderhoud bruggen (leuning), onderhoud wegen, onderhoud groen. De aanvangsdatum van de overeenkomst ligt naar huidig inzicht op 1 februari 2022.

Deze Aanbestedingsprocedure wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Leiden, Holland Rijnland en Servicepunt71. Servicepunt71 verzorgt diensten op het gebied van ICT, HRM, Financiën, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en Inkoop. Servicepunt71 treedt in de onderhavige aanbestedingsprocedure op namens de aanbestedende dienst de gemeente Leiden. De overeenkomst wordt gesloten met de aanbestedende dienst. De afdeling Stedelijk beheer treedt op als contracteigenaar namens de aanbestedende dienst. Deze Europese aanbestedingsprocedure geschiedt op basis van de Aanbestedingswet 2012. Hierbij wordt de openbare procedure gevolgd. De beoordeling van de inschrijving vindt plaats door middel van het gunningscriterium ‘Beste prijs-kwaliteitverhouding’ (Beste PKV).

Bron: Tenderned 28 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228856

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *