Inzamelvoertuigen Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Inzamelvoertuigen Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer is uit op een levering van drie hybride inzamelvoertuigen met combicontainerbelading en één  inzamelvoertuig met kraan en haakarm systeem. Op dit moment beschikt de gemeente over zestien inzamelvoertuigen, waarvan vier inzamelvoertuigen zijn afgeschreven en aan vervanging toe zijn. Deze inzamelvoertuigen worden via een veiling
verkocht en maken derhalve geen onderdeel uit van deze aanbesteding. Uiteraard moeten alle voertuigen voldoen aan de bij de documenten gevoegde programma’s van eisen en er is ook een wensenlijst. In de beantwoording van de wensen kunnen inschrijvers zich van elkaar onderscheiden. De antwoorden van de inschrijvers worden op hun inhoud beoordeeld en er worden punten toegekend. Het beoordelingsteam kent individueel aan de beantwoording van de wensen/gunningscriteria van iedere inschrijver afzonderlijk een score toe. Naarmate de inschrijver beter voldoet aan het gevraagde zal dit met meer punten gewaardeerd worden. De antwoorden moeten naar het oordeel van de gemeente helder zijn, dat wil zeggen gestructureerd, adequaat en “to the point”. Het ontbreken van gevraagde elementen, diepgang, mate van detail, adequaatheid, structuur of niet
“to the point” zijn, zal leiden tot puntenaftrek.

NDR: Aanbesteder is hier niet duidelijk in wat dan een puntenaftrek inhoud.

Het totaal van de scores voor de afzonderlijke subgunningscriteria wordt opgeteld wat leidt tot de score voor het onderdeel kwalitatieve gunningscriteria. Deze score wordt opgeteld bij de score voor het onderdeel prijs. Alle scores worden afgerond op twee decimalen.

De af te sluiten overeenkomst betreft een opdracht tot levering van vier inzamelvoertuigen inclusief garantie, leveren onderdelen voor onderhoud en afwikkeling. De garantieperiode is vierentwintig maanden op complete voertuigen en acht jaar op het doorroesten van de cabine vanaf start van de levering. De onderhoudstermijn en afwikkelingstermijn voor het leveren van onderdelen is tien jaar onder dezelfde voorwaarden. De gemeente zal vanaf 20 september 2023  de voertuigen gaan bestellen, althans dit wordt door Zoetermeer gezien als de ingangsdatum van de overeenkomst.

aanbesteder voert een openbare procedure. Bij deze aanbesteding geldt als gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 21 juni 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 juni 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *