Regiotaxi Utrecht 2024 – 2028 – Aanbestedingsnieuws

Regiotaxi Utrecht 2024 – 2028

©ZAZ

Per 1 januari 2024 lopen de huidige contracten voor het sociaal-recreatief Wmo-vervoer (Wmo-vervoer) en het OV-Vangnetvervoer van tweeëntwintig Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht af. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de productnamen ‘Regiotaxi Utrecht’ en ‘Regiotaxi Eemland-Heuvelrug’. Het contractmanagement is momenteel ondergebracht bij de provincie Utrecht. Vanwege de intrekking van de eerdere aanbesteding en de planning van deze nieuwe aanbesteding zal de ingangsdatum van de contracten vervoer 1 april 2024 zijn. De provincie Utrecht heeft de gemeenten verzocht om de invulling van het OV-Vangnetvervoer door de Regiotaxi ook mee te nemen in de aanbesteding van het Wmo-vervoer. Het Wmo-vervoer en het OV-Vangnetvervoer van de tweeëntwintig gemeenten en provincie Utrecht wordt per ingang van de nieuwe contracten ‘Regiotaxi Utrecht’ genoemd.

In een aantal gemeenten eindigen rond dezelfde periode ook overeenkomsten voor andere vormen van doelgroepenvervoer. Een aantal regio’s kiest ervoor om de inkoop van het Wmo-vervoer per 2024 te combineren met de inkoop van andere vormen van doelgroepenvervoer.
Deze aanbesteding gaat over:
1. Vraagafhankelijk:
– Collectief Vraagafhankelijk Vervoer: Wmo-vervoer van tweeëntwintig Utrechtse gemeenten, oftewel de regio’s Utrecht West, Lekstroom, Zuidoost Utrecht, Utrecht Stad en Eemland;
– OV-Vangnetvervoer uitgevoerd door de Regiotaxi (provincie Utrecht).
2. Routegebondenvervoer:
– Leerlingenvervoer (regio’s Utrecht West, Lekstroom en Zuidoost Utrecht);
– Jeugdhulpvervoer (regio Utrecht West, Lekstroom en Zuidoost Utrecht).

De Penvoerder namens de deelnemende gemeenten is de gemeente Zeist. De opdrachtgever kiest er niet voor om de dienstverlening binnen de gehele provincie in één overeenkomst te plaatsen, maar om in verschillende deelgebieden met geografische en demografische samenhang op te delen. Het vervoersonderdeel is door de opdrachtgever opgedeeld in
vijf percelen ‘Vervoer’ om zodoende de toegankelijkheid voor het (regionale) midden- en kleinbedrijf mogelijk te maken.
De perceelindeling van Regiotaxi Utrecht 2024-2028 is als volgt:
1. Utrecht Stad (de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht)
2. Utrecht West (de gemeente De Ronde Venen, de gemeente Montfoort, de gemeente Oudewater, de gemeente Stichtse Vecht, de gemeente Woerden en de provincie Utrecht)
3. Lekstroom (de gemeente Houten, de gemeente IJsselstein, de gemeente Lopik, de gemeente Nieuwegein, de gemeente Vijfheerenlanden en de provincie Utrecht)
4. Zuidoost Utrecht (de gemeente Bunnik, de gemeente De Bilt, de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de gemeente Wijk bij Duurstede, de gemeente Zeist en de provincie Utrecht)
5. Eemland (de gemeente Amersfoort, de gemeente Baarn, de gemeente Bunschoten, de gemeente Leusden, de gemeente Soest, de gemeente Woudenberg en de provincie Utrecht)
Inschrijver kan inschrijven op één of meerdere vervoerspercelen (1 t/m 5). Inschrijver kan maximaal drie percelen gegund krijgen.

De vervoersovereenkomsten hebben de ingangsdatum van 1 april 2024. In de vervoersovereenkomsten van Perceel 2,3 en 4 hebben de vervoersonderdelen Wmo-vervoer en OV-Vangnetvervoer enerzijds en het vervoersonderdeel leerlingenvervoer qua
startdata vervoer een verschil ten opzichte van elkaar. Het Wmo-vervoer en OV-Vangnetvervoer start op 1 april 2024. De uitvoering van het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer start op 1 augustus 2024. In Perceel 1 en 5 start het Wmo-vervoer en
OV-Vangnetvervoer ook op 1 april 2024. De expiratiedatum van de vervoersonderdelen waarvoor de vervoersovereenkomst van
bovengenoemde percelen wordt gesloten, worden op elkaar afgestemd. Voor beiden wordt dat 31 juli 2028. De contracten eindigen dan op 31 juli 2028 of conform de eventuele verlengingen. Dit geldt voor alle percelen, dus ook voor de percelen 1 en 5. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om na het verstrijken van deze periodes de opdracht tweemaal tegen dezelfde voorwaarden eenzijdig te verlengen voor een periode van telkens twee jaar.

Bron: Tenderned donderdag 21 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301366

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 juni 2023

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *