Inzamelen grof huishoudelijk afval aan huis in Oegstgeest – Aanbestedingsnieuws

Inzamelen grof huishoudelijk afval aan huis in Oegstgeest

Foto: Pixabay.com

Servicepunt 71 heeft een aanbesteding geplaatst voor het inzamelen van grof vuil in Oegstgeest.  De inwoners van Oegstgeest hebben de mogelijkheid om herbruikbare goederen aan te bieden bij de kringloopwinkel in Oegstgeest (SOEK). Daarnaast “Het Warenhuis” in Leiden. Goederen die niet meer interessant voor een kringloopwinkel zijn of die te groot zijn voor de restafval container, kunnen worden aangeboden in de Milieustraat. Voor inwoners die niet in staat zijn hun grofvuil naar de milieustraat te brengen heeft de gemeente Oegstgeest een ondernemer gecontracteerd die het grofvuil thuis komt ophalen. Inwoners kunnen daarvoor op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur de “grofvuillijn” van de ondernemer bellen voor het maken van een afspraak. De ondernemer registreert het adres. Daarnaast vraagt de ondernemer welk grofvuil wordt aangeboden en informeert aanvrager.

De diensten hebben betrekking op:

  • De telefonische behandeling en registratie van het verzoek van inwoners van de Gemeente Oegstgeest tot het ophalen van Grof Huishoudelijk Afval (hierna GHA).
  • De planning daarvan telkens 1 maand vooruit tot een maximum van 1200 ‘inzameladressen’ per jaar (gemiddeld 100 per maand).
  • De daadwerkelijke inzameling van het GHA op de geplande adressen elke 1e woensdag van de maand.
  • Het vervoer naar een (eigen) sorteercentrum.
  • De verwerking van het GHA dat wil zeggen het sorteren van GHA naar verschillende fracties voor hergebruik bijvoorbeeld als grondstof of als brandstof/energie.


De inzameling en verwerking dienen volgens Eural C001.20.03.07 (grofvuil) te gebeuren. De volgende CPV-codes zijn van toepassing
– 90510000-5 Afvalverzameling en verwerking
– de bijkomende opdrachten onder de 90514000-3 “Diensten voor afvalrecycling”. 

Het grof huisvuil moet maandelijks op de 1e woensdag van de maand worden opgehaald. De gemeente Oegstgeest heeft 24.432 inwoners. Het aantal huishoudens bedraagt 10.436 (gegevens 2019).

De aanbestedende dienst wenst namens de gemeente Oegstgeest een raamovereenkomst af te sluiten met maximaal één inschrijver. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar, met de mogelijkheid om de raamovereenkomst twee keer met één jaar te verlengen. De raamovereenkomst heeft hiermee een maximale looptijd van vier jaar. De aanvangsdatum van de raamovereenkomst ligt naar huidig inzicht op 1 april 2020

Bron: Tenderned 24 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184045

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *