Stoffering in panden verzorgingsgebied van FMH – Aanbestedingsnieuws

Stoffering in panden verzorgingsgebied van FMH

Foto: Pixabay.com

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aanbesteding geplaatst op 24 december voor het waar nodig deels vervangen dan wel het ‘aanhelen’ van horizontale en verticale stoffering in panden die tot het verzorgingsgebied van FMH ( Faciltair Management Haaglanden) behoren. Bij beschadigingen dienen reparaties uitgevoerd te worden en indien dit niet mogelijk is dient stoffering te worden vervangen. FMH is een Shared Service Organisatie (SSO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en valt onder het Directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR). FMH levert de facilitaire producten en diensten binnen het Rijk in de Haagse regio voor verschillende locaties waar ministeries of organisatieonderdelen van de ministeries zijn gehuisvest en wordt voorzien in circa 30.000 werkplekken voor 30.000 Rijkscollega’s.
De belangrijkste huidige locaties zijn:

  • Bezuidenhoutseweg 73 B 73 2594 AC Den Haag
  • Koningskade 4 KK 4 2596 AA Den Haag
  • Parnassusplein 5 De Resident 2511 VX Den Haag
  • Rijnstraat 50 De Hoftoren 2515 XP Den Haag
  • Schenkkade 100 Schenkkade 100 2595 AS Den Haag
  • Turfmarkt 147 TM147 2511 DP Den Haag
  • Wilhelmina van Pruisenweg 52 Beatrixpark 2595 AN Den Haag
  • Diepenhorstlaan 20-30 Diepenhorstlaan 2288 EW Rijswijk
  • Schedeldoekshaven 101 Terminal Zuid 101 2511 EM Den Haag

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met één leverancier voor het waar nodig deels vervangen dan wel het ‘aanhelen’ van horizontale en verticale stoffering in panden die tot het verzorgingsgebied van FMH behoren. Bij beschadigingen dienen reparaties uitgevoerd te worden en indien dit niet mogelijk is dient stoffering te worden vervangen. De intentie is om de raamovereenkomst op 1 juni 2020 van kracht te laten worden. Naast deze raamovereenkomst wordt een tweede raamovereenkomst (de zogenaamde
“Wachtkamerconstructie”) afgesloten (met dezelfde looptijd) die uitsluitend wordt benut wanneer de organisatie waarmee de (eerste) raamovereenkomst is afgesloten de afspraken volgens de overeenkomst en aanvullende afspraken niet nakomt of anderszins slecht presteert. Deze tweede raamovereenkomst wordt afgesloten met de Inschrijver die als 2e in rangorde is beoordeeld.

FMH is verantwoordelijk voor het op regiebasis deels vervangen en/of het ‘aanhelen’ van bestaande stoffering die aanwezig is in de panden die behoren tot het verzorgingsgebied van FMH. Indien bestaande stoffering niet meer hersteld kan worden of niet meer verantwoord is, dient deze stoffering vervangen te worden door nieuw te leveren stoffering.
De huidige raamovereenkomst voor het vervangen van stoffering expireert per 1 juni 2020. Omdat de overeenkomst van rechtswege eindigt kan deze niet meer worden verlengd. Dit is reden om een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten en de markt hiervoor te benaderen.
FMH heeft specifieke vloerbedekking op voorraad welke speciaal is gemaakt voor een aantal panden in het verzorgingsgebied van FMH.

Bij vloerbedekking kan gedacht worden aan onder meer het leveren en vervangen, maar ook het herstellen van zachte vloerbedekking (tapijttegels, projecttapijt) en harde vloerbedekking (parketvloeren, linoleumvloeren, pvc), vaste schoonloopmatten en vloerkleden.

Bij binnenlichtwering valt te denken aan het leveren en vervangen, alsmede het herstellen van vitrages, gordijnen, maar ook aan jaloezieën, plissévouwgordijnen, verticale lamellen, rol- (verduisterings-) gordijnen inclusief eventueel benodigde ophangmechanieken als ook het
correct afwerken van verrichte werkzaamheden.

Onder wandbedekking vallen onder meer wandbespanning, glasvezelbehang en wandkleden.

Bron: Tenderned 24 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184056

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *