Internetconsultatie voor innovatieve windenergie gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Internetconsultatie voor innovatieve windenergie gepubliceerd

Van 4 januari 2017 tot en met 1 februari 2017 is er een internetconsultatie voor windenergiegebied Borssele Kavel V. Met de consultatie kunnen bedrijven opmerkingen en suggesties op de conceptstukken van de tender meegeven. Met de innovatieve tender kunnen bedrijven een aanvraag indienen voor een investeringssubsidie, een exploitatiesubsidie, een vergunning en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van TenneT.

De windenergiesector heeft aangegeven dat zij behoefte heeft aan een afgescheiden ruimte om innovaties op zee te testen. Het Windenergiegebied Borssele Kavel V is daarom aangewezen als innovatiekavel. Het innovatiekavel voorziet in de afgescheiden ruimte om innovaties op zee te testen.

Zowel nationaal als internationaal doet men steeds meer ervaring op met windenergie op zee. In de ontwikkeling van bijvoorbeeld turbinetechniek, fundering en installatiemethoden vinden doorlopend innovaties plaats. Het toepassen van deze innovatieve technieken kan er toe leiden dat de zogenaamde leercurve versneld wordt doorlopen, waardoor op termijn de kosten lager zullen kunnen uitvallen en er meer vermogen kan worden gerealiseerd.

De consultatie is een internetconsultatie en gepubliceerd via
https://www.internetconsultatie.nl/innovatiewindenergieopzee

Bron, RVO.nl 4 januari 2016

1 thought on “Internetconsultatie voor innovatieve windenergie gepubliceerd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *