Kunsttransport Kröller-Müller Museum (alleen voor niet-eerlijke transporteurs) – Aanbestedingsnieuws

Kunsttransport Kröller-Müller Museum (alleen voor niet-eerlijke transporteurs)

Foto: pixabay.com

Naast de permanente exposities worden door de aanbestedende dienst ook specifieke thematentoonstellingen georganiseerd. In 2023 (opening 29 april 2023) wordt de tentoonstelling Futurisme & Europa georganiseerd. Voor deze tentoonstelling zijn diverse kunstobjecten uit andere collecties in bruikleen gevraagd  (andere musea maar ook particuliere collecties), zowel in Nederland, andere Europese landen maar ook buiten Europa.
Deze kunstobjecten bestaan onder meer uit schilderijen, werken op papier, tapijten, sculpturen, meubels etc.
De opdracht van de aanbesteding bestaat uit het transport met aanvullende dienstverlening van deze kunstobjecten door ervaren en gespecialiseerde kunsttransporteurs naar de locatie van de aanbestedende dienst en na afloop van de tentoonstelling, (sluiting 3 september 2023), weer terug naar de uitlenende collectie. Het gaat om circa tweeënveertig locaties in Europa, waarvan 21 in Italië en 1 locatie in Israël en een in Japan.

De Aanbestedingsprocedure is de niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. In de gunningsfase wordt aan de geselecteerde gegadigden een gespecificeerd overzicht verstrekt van de te transporteren kunstobjecten.

Voorts wordt de aanmelding beoordeeld in onderdeel 3.2 geformuleerde Uitsluitingsgronden
Indien de aanmelding van de Gegadigde niet voldoet aan één of meerdere gestelde
Uitsluitingsgronden leidt dit tot directe ongeldigheid van de Aanmelding.

NDR: Weet de aanbesteder dit zeker? Als er géén gronden zijn voor uitsluiting is de aanmelding ongeldig?

Bron: Tenderned zondag 14 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269656

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *