Beveiliging op straat en cameraobservatie Hilversum – Aanbestedingsnieuws

Beveiliging op straat en cameraobservatie Hilversum

Beveiliging op straat en Cameraobservatie (B&C) omvat een aantal werkzaamheden die in opdracht van de gemeente Hilversum met de politie en in samenwerking met andere partijen wordt uitgevoerd. ‘Veilig Uitgaan’ is het onderliggende beleid van de uitvoering. In 2013 is de Nota ‘Veilig uitgaan’ vastgesteld. Het doel van deze nota is het verhogen van de
veiligheidsgevoelens tijdens de uitgaansuren in het centrum van Hilversum en het verlagen van het aantal mishandelingen en bedreigingen. De daaruit komende acties zijn o.a. de inzet van het Horecateam van de politie, de inzet van particuliere beveiligers en het cameratoezicht. De huidige overeenkomsten voor Beveiliging op straat en Cameraobservatie lopen dit voorjaar af.

Opdrachtgever zoekt één opdrachtnemer die in staat is om in samenwerking met de gemeente en de politie in het uitgaansgebied in het centrum van Hilversum de veiligheid te bewaken en te verhogen. Deze uitvraag betreft de inzet van een team van -normaal gesproken- twee beveiligers en één cameraobservant tijdens de reguliere wekelijkse uitgaanstijden en bij speciale evenementen zoals oudjaarsnacht, kermis, koningsdag en diverse festivals.

De beveiligers voor het uitgaansgebied werken zeer nauw samen met het Horecateam van de politie, de boa’s en de cameraobservanten. Tijdens de werkzaamheden is de coördinator van het Horecateam leidinggevend aan de beveiligers.
De beveiligers houden toezicht en beveiligen de publieke ruimte, maar beschikken daarbij niet over opsporingsbevoegdheden. Tot de taken behoren het signaleren en de-escaleren van mogelijke problemen, het assisteren van politie, boa’s en burgers en het zo nodig corrigerend aanspreken van het uitgaanspubliek. De beveiligers leveren een actieve bijdrage aan een veilige omgeving tijdens uitgaansuren.

De uitvoering van het cameratoezicht openbare plaatsen vindt plaats onder regievoering van de politie, conform de voorschriften van de Gemeentewet. De cameraobservanten voor het uitgaansgebied werken zeer nauw samen met het Horecateam van de politie en de beveiligers op straat. Tijdens de werkzaamheden is de coördinator van het Horecateam leidinggevend aan de cameraobservanten. De cameraobservatie betreft het live uitkijken van camerabeelden van momenteel zesentwintig camera’s.

Opdrachtgever wil een overeenkomst afsluiten met een opdrachtnemer voor de initiële duur van twee jaar. De geplande ingangsdatum is 1 juli 2023 maar niet voordat er sprake is van definitieve gunning en daarmee van contractuele gebondenheid.
De daadwerkelijke start van de uitvoering is in het weekend van 14 en 15 juli 2023. De overeenkomst heeft een mogelijke verlenging van maximaal driemaal één jaar.

De gemeente heeft er voor gekozen om opdracht openbaar te publiceren geen maximum aan het aantal inschrijvers te stellen. Gunning vindt plaats aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 13 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294907

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *