Integrale uitvoeringsopdracht nieuwbouw CSA-CSD en entree M850 – Radboud UMC – Aanbestedingsnieuws

Integrale uitvoeringsopdracht nieuwbouw CSA-CSD en entree M850 – Radboud UMC

Nieuwe situatie. Impressie: © Radboud UMC

Het Radboudumc onderscheidt zich nationaal en internationaal met specialistische zorg voor patiënten maar ook met medische hulpmiddelen. Het gehele proces van het reinigen, desinfecteren, drogen, controleren, samenstellen, verpakken, steriliseren, vrijgeven en opslaan van herbruikbare medische hulpmiddelen zal plaatsvinden in de nieuwe CSA-CSD.

Het nieuwe CSA-CSD heeft een omvang van circa 1.995 m2 bvo en zal worden gerealiseerd op een nieuwbouwlocatie op
het ziekenhuisterrein. De nieuwbouw is gesitueerd op laag -1 en wordt aan drie zijden ingesloten door bestaande bebouwing
en logistieke tunnels. Hierdoor is er bijna sprake van een ‘ondergrondse’ situatie. Het voorzien van een prettige en gezonde
werkomgeving voor personeel heeft daarom bijzondere aandacht in het ontwerp gekregen. Het dak van de nieuwbouw wordt
ingericht als een beloopbaar dak. Daglichttoetreding wordt voorzien door twee grote dakstraten.

Ter plaatse van de opgestelde apparatuur wordt voorzien in een in volledig het werk gestorte kruipkelder (niveau -2). De
nieuwbouw van de CSA-CSD wordt ontsloten vanuit de bestaande logistieke gang van gebouw M850 op niveau -1. De
nieuwe afdeling CSA-CSD heeft dan ook geen logistieke en functionele relatie met de nieuw te realiseren entree op het dak
van de CSA-CSD. Voor beide projecten geldt dat deze gerealiseerd moeten worden in een operationele ziekenhuisomgeving en aangesloten moeten worden op de in bedrijf zijnde installatie hoofdinfrastructuur van gebouw M850 en de campus. De doelstelling is om, direct na gunning van de opdracht, in het derde kwartaal van 2023 te starten met de uitvoeringswerkzaamheden. De oplevering van de nieuwbouw staat gepland voor januari 2025.

Het object van aanbesteding betreft de bouwkundige, werktuigkundige en elektrotechnische uitvoeringswerkzaamheden in
het kader van de nieuwbouw van de Centrale Steralisatie Afdeling (CSA) en Centrale Scopen Desinfectie (CSD) en de uitbreiding van entree M850 van het Radboudumc te Nijmegen, waarvoor afzonderlijke prijzen moeten worden ingediend.
Vanwege de hoge mate van integratie tussen de bouwkunde en installatietechniek acht de aanbesteder het opdelen in
meerdere percelen niet passend. De hoge mate van complexiteit en de verwevenheid van disciplines vraagt om een geïntegreerde totaaloplossing ten aanzien van bouwkundige, werktuigkundige en elektrotechnische voorzieningen. Daarmee wordt het beste in de behoefte van de aanbesteder voorzien. Vanzelfsprekend kunnen geïnteresseerden wel in een samenwerkingsverband (combinatie) een aanmelding indienen en/of een beroep doen op een derde.

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese mededingingsprocedure met onderhandeling. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). Radboudumc maakt gebruik van de mededingingsprocedure met onderhandeling, omdat deze procedure Radboudumc de mogelijkheid biedt om de aanbestedingsprocedure zodanig in te richten dat daarmee zowel de belasting voor de marktpartijen wordt geminimaliseerd als de kans op een succesvolle aanbestedingsprocedure wordt gemaximeerd. Het minimaliseren van de belasting voor marktpartijen wordt bewerkstelligd door (slechts) met 3 partijen de inschrijvingsfase te doorlopen. Het project wordt in één perceel aanbesteed. Een gegadigde dient ten minste te bestaan uit een bouwkundig aannemer, een werktuigkundig installateur en een elektrotechnisch installateur. Dit kan één bedrijf zijn, dat zich al dan niet beroept op de ervaring van derden, maar ook een samenwerkingsverband (combinatie van bedrijven. In ieder geval moet bij aanmelding kenbaar zijn welk bedrijf de bouwkundig aannemer, de werktuigkundig installateur en de elektrotechnisch installateur is. De gevraagde referentieprojecten dienen ook van die onderneming(en) afkomstig te zijn.

Bron: Tenderned zaterdag 14 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285207

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *