Digitaal dossier JGZ – GGD Noord- en Oost Gelderland – Aanbestedingsnieuws

Digitaal dossier JGZ – GGD Noord- en Oost Gelderland

Foto: Pixabay.com

GGD Noord- en Oost Gelderland (GGD NOG) biedt jeugdgezondheidszorg aan kinderen in de leeftijdscategorie vier tot achttien jaar. Hiervoor wordt door Jeugdgezondheidzorg een digitaal dossier gebruikt. Het contract met de huidige leverancier van het
digitale dossier jeugdgezondheidzorg loopt af. Om deze reden dient er een nieuwe overeenkomst gesloten te worden.
De volgende kenmerken zijn van toepassing op de uitgangssituatie van GGD NOG:
▪ De GGD NOG biedt de JG zorg in drie regio’s te weten: Noord Veluwe, Midden IJssel/Oost Veluwe en Achterhoek.
▪ De Jeugdgezondheidszorg die de GGD NOG levert betreft de leeftijdscategorie van 4-18 jaar.
▪ De regio Noord Veluwe valt binnen het CJG Noord Veluwe en om deze reden wordt door de GGD NOG daar momenteel als DD JGZ Iuvenelis van Eljakim gebruikt. In de andere twee regio’s, Midden IJssel/Oost Veluwe en Achterhoek betreft de huidige DD JGZ oplossing KD+ van Topicus.
▪ GGD NOG heeft binnen de twee regio’s Midden IJssel/Oost Veluwe en Achterhoek waar KD+ wordt gebruikt ±50 ‘concurrent users’ en ruim 70.000 actieve jeugddossiers.
▪ Deze aanbesteding en opdracht richten zich enkel op het DD JGZ van de 4 – 18 jarigen in de regio’s Achterhoek en Midden-IJsel / Oost – Veluwe.

Het doel van deze aanbestedingsprocedure is het sluiten van een overeenkomst met één leverancier voor de levering van een digitaal informatiesysteem ter ondersteuning van de processen alsmede het dossierbeheer in de Jeugdgezondheidzorg voor de regio’s Midden-IJssel/Oost Veluwe en Achterhoek.

Deze aanbesteding heeft een interne analyse geïnitieerd met betrekking tot de vraag welke zaken een rol spelen bij de inzet van deze DD JGZ applicatie in de (nabije) toekomst. Door deze analyse is een beeld ontstaan welke aspecten belangrijk zijn voor de GGD NOG organisatie om de Jeugdgezondheidszorg beter uit te voeren.
De aspecten die van belang zijn voor de toekomst binnen de GGD zijn de volgende:
Toegang tot de applicatie voor de cliënt
– Toegang tot medische gegevens voor de cliënt vergemakkelijken
– Mogelijkheid tot o.a. zelf plannen en/of wijziging van afspraken
Operationele processen
– Software bepaalt mede het werkproces en de efficiency daarvan
– In de krappe arbeidsmarkt is het van belang dat de software goed wordt gebruikt en de organisatie ondersteunt tot minimale inzet van uren
– Communicatie wordt steeds digitaler en het is wenselijk dat de applicatie dit ondersteunt
Data gebruik
– Data gaat de bedrijfsvoering van de GGD NOG meer ondersteunen
– Data gaat de publieke taak van de GGD NOG verder ondersteunen
Organisatie GGD NOG
– In de toekomst kan de GGD NOG organisatie zodanig wijzigen dat de drie verschillende regio’s dezelfde applicatie gaan gebruiken. De overeenkomst die nu zal worden gesloten bevat de flexibiliteit om de regio Noord Veluwe dezelfde software te laten gebruiken als de rest van de organisatie.

De geraamde waarde van de opdracht bedraagt €560.000,- exclusief BTW over vier jaar. De af te sluiten overeenkomst wordt aangegaan voor een vaste periode van vier jaar.  De ingangsdatum van de overeenkomst is 15 mei 2023 en de einddatum van de overeenkomst is 14 mei 2027. Opdrachtgever heeft eenzijdig het recht (de optie) om de overeenkomst na afloop van de  contractperiode jaarlijks tegen gelijkblijvende condities te verlengen. Er is sprake van stilzwijgende verlenging. Op basis van de aanbesteding zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten  zal de opdrachtgever een overeenkomst sluiten met de inschrijver die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend.

Bron: Tenderned zaterdag 14 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285277

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *