Integraal wijkonderhoud 2023-2024 – ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Integraal wijkonderhoud 2023-2024 – ‘s-Hertogenbosch

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft het voornemen om het wijkonderhoud van vier wijken, namelijk Binnenstad (wijk 01), Muntel-de Vliert (wijk 04), West (wijk 11) en Engelen/Bokhoven (wijk 12) aan te besteden. De wijken worden tijdens de uitvoering aan elkaar gekoppeld. De opdracht is verdeeld in twee percelen:
perceel 1 is wijk 01 en 04;
perceel 2 is wijk 11 en 12.
Het onderhoud van de wijken bevat onder andere de volgende werkzaamheden:
– het onderhouden van speelondergronden;
– het onderhouden van bomen, boomspiegels, bosplantsoen, (blok-)hagen, heesters, bodembedekkers, rozen, gevelbeplanting en vaste planten;
– het knippen van (blok-)hagen;
– het beheren van (harde) graskanten;
– het maaien en bijmaaien van grasvelden en grasvelden en grasvelden-talud;
– het maaien en bijmaaien van bermen en taluds;
– het maaien van greppels;
– het verwijderen van uitwerpselen;
– het verwijderen van zwerfvuil;
– het ledigen van afvalbakken;
– onkruidbeheersing (half-)verhardingen;
– het vegen van verhardingen;
– beplantingsvakken, gazons en verhardingen ontdoen van natuurlijk afval;
– groenrenovatiewerkzaamheden;
– het beheren/schoonhouden van de inlaatroosters van kolken;
– het verrichten van diverse bijkomende werkzaamheden.

De overeenkomst voor deze opdracht gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2024. Na het verstrijken van de looptijd kan het contract optioneel eenzijdig door opdrachtgever worden verlengd met vier periodes van één jaar. De aanbestedende dienst sluit ook met de tweede geëindigde inschrijver een overeenkomst af in de vorm van een wachtkamerovereenkomst voor één jaar. Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en de inschrijver voldoet aan de gestelde eisen, geschiktheidseisen zal de inschrijving verder beoordeeld worden. De beoordeling vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 28 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/273458

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *