Leveren en vervangen antieke houten sluisdeuren – Maastricht – Aanbestedingsnieuws

Leveren en vervangen antieke houten sluisdeuren – Maastricht

Sluis 19 Maastricht. Foto: © Gemeente Maastricht

In de gemeente Maastricht bevinden zich een tweetal historische sluizen, welke zorg dragen voor de passage van pleziervaart, toegang tot de binnenhaven en de waterhuishouding in het Bassin. Sluis 20 vormt de schakel tussen Maas en de binnenhaven “Het Bassin”, waarna boten kunnen doorvaren via het historische vaartracé richting sluis 19. Deze sluis verbindt het vaartracé met de Zuid-Willemsvaart welke werd aangelegd rond 1824. Het kanaal loopt van het Bassin te Maastricht, via Belgisch-Limburg naar ’s-Hertogenbosch. Het plan was om de Zuid-Willemsvaart tot de stad Luik door te trekken. Door de Belgische afscheiding in 1830 werd dit gedeelte tussen Luik en Maastricht pas rond 1850 voltooid. De Zuid-Willemvaart was in sterke mate bepalend voor de industriële activiteiten in en rondom het Bassin. Sluis 19 werd rond 1867 gebouwd om problemen met de watertoevoer uit de Maas op te lossen en bleef in gebruik tot de jaren 60 van de vorige eeuw. In 2002 werd zowel de sluis als bijbehorende ophaalbrug gerestaureerd, en na een sluiting van 40 jaar weer in gebruik genomen, als onderdeel van de historische vaarroute Maastricht-Vlaanderen. Het is één van de weinige, naar Frans model gebouwde sluizen, die in zijn oorspronkelijk staat bewaard is gebleven. Deze sluis wordt dan ook nog steeds met de hand bediend, in tegenstelling tot de ophaalbrug welke reeds is geautomatiseerd. Sluis 20 vormt sinds 1826 de verbindende schakel tussen het Bassin en de Maas en vormt tevens het eindpunt van de Zuid-Willemsvaart. Aangezien deze sluis de hoofdverbinding vormt met de binnenhaven “Het Bassin” is in 1999 de keuze gemaakt om de sluis te automatiseren, om zo het arbeidsproces minder intensief te maken.

Voor deze historische kunstwerken is de gemeente Maastricht op zoek naar een opdrachtnemer die op vakbekwame wijze het (her)ontwerpen, produceren, plaatsen en afstellen van nieuwe houten sluisdeuren kan uitvoeren waarmee de bestaande sluisdeuren van de benedenhoofden van beide sluizen worden vervangen zonder afbreuk te doen aan de monumentale uitstraling van de sluizen 19 en 20. De opdrachtnemer kan aan de slag gaan op een van de mooiste cultuurhistorische plekjes van Maastricht waaraan Napoleon en Koning Willem II nog hun bijdrage hebben geleverd.

Aangezien de locatie vrij toegankelijk is zal geen bezoek ter plekke worden georganiseerd. Geïnteresseerde ondernemers zijn vrij om op eigen initiatief de sluizen te bezoeken, in te meten en er foto- en beeldmateriaal van te maken.

De aanbesteder heeft gekozen in deze aanbesteding voor het volgen van de openbare procedure. De te sluiten overeenkomst tussen ondernemer en aanbesteder wordt aangegaan voor de gehele duur van het project (voorbereiding en realisatie).De opdracht wordt gegund op grond van de naar het oordeel van opdrachtgever economisch meest voordelige inschrijving. De economische meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding,

Bron: Tenderned woensdag 28 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/273417

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *