Integraal ontwerpteam Open Club Klimmen Voerendaal – Aanbestedingsnieuws

Integraal ontwerpteam Open Club Klimmen Voerendaal

Foto: OCK

De gemeente Voerendaal wil geïnteresseerde partijen uitnodigen om een aanvraag tot deelname aan het integraal ontwerpteam voor “Open Club Klimmen” (OCK) in te dienen. Vanuit het voortraject is uitdrukkelijk bepaald dat de aanvraag tot deelneming zich richt op één integrale ontwerpopdracht als geheel van gebouw, terrein en overige adviesdisciplines en daarmee ook als één integrale opdracht aan één team van samenwerkende disciplines van: –

  • Een architect/stedenbouwkundige
  • Een ontwerp- en ingenieursbureau voor landschap / stedenbouw / openbare ruimte –
  • Een constructeur
  • Een adviseur installaties
  • Een adviseur bouwfysica en akoestiek
  • Een adviseur brandveiligheid

Maar eerst wat is een open club? Een Open Club is een nieuwe soort ontmoetingsplek die helemaal past in de moderne tijd. Hier ontmoet je elkaar voor sport, onderwijs, cultuur en zorg. Een gezellige en inspirerende club die niet is weg te denken uit het sociale en maatschappelijke leven van een kern. De Open Club is er voor iedereen. Jong en oud, met of zonder beperking. Een vertrouwde plek in het hart van de gemeenschap.

Een van de belangrijkste drijfveren achter de filosofie van een Open Club is om samen de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. We staan voor allerlei uiteenlopende uitdagingen zoals individualisering, vereenzaming, overgewicht en krimp. Zo leidt krimp bijvoorbeeld tot minder leden, minder vrijwilligers en minder geld. Hoe gaan we hier mee om? Door samen te werken! Door verder te kijken dan de grenzen van je vereniging en een open blik ontstaan unieke verbindingen en succesvolle oplossingen waar iedereen sterker van wordt. Samen kunnen we een gemeenschap creëren die verbindt, verrijkt en verenigt.Op donderdag 4 juni jl heeft de gemeenteraad van Voerendaal een aanvullend positief besluit genomen over de Open Club Klimmen. Hiermee werd de laatste (financiële) hobbel voor het project genomen. Eerder was bekend gemaakt dat er een tekort was van circa € 3,3 miljoen. Dat tekort zal onder andere worden gedekt door financiële steun van de Provincie Limburg, IBA Parkstad en de Stadsregio Parkstad. Daarnaast zal er een woonprogramma worden ontwikkeld om extra inkomsten te genereren en de kwaliteit van het project te verhogen. De gemeenteraad van Voerendaal heeft positief beslist om het resterende tekort te financieren uit gemeentelijke middelen. Naar verwachting zullen er echter later in het project nog subsidies worden aangewend. Open Club Limburg is een initiatief van Huis voor de Sport.

In het voortraject is bij de totstandkoming van het PvE en Ontwikkelplan OCK nadrukkelijk beschouwd als een integraal geheel van gebouw en terrein. Vanuit deze visie is het voornemen ontstaan de ontwerpopdracht ook als één integrale opdracht in een team van samenwerkende disciplines uit te vragen. Bovendien geeft het aan ontwerpers en adviseurs de kans om succesvolle samenwerkingen uit eerdere projecten opnieuw aan te gaan. Daarbij moet aandacht besteed worden aan de exclusiviteit van de teamleden voor de architect/stedenbouwkundige en ontwerpen ingenieursbureau voor landschap/openbare ruimte. Overige adviseurs zouden de mogelijkheid moeten hebben om bij meerdere teams (max. 3) aan te sluiten in de selectiefase.

In de tweede fase van de gunningsprocedure zullen de door de aanbesteder geselecteerde gegadigden worden verzocht een concrete inschrijving voor de uitvoering van de opdracht in te dienen. De aanbesteder wenst in deze fase het meest geschikte ontwerpteam te selecteren voor een duurzame samenwerking waarin ook een visie gevraagd wordt op de ontwerpopgave. Omdat binnen het plangebied op termijn ook de realisatie van een beperkt woningbouwprogramma (25 koop en/of huurappartementen in het middelhoge segment, doelgroep senioren) stedenbouwkundig moet worden ingebed wordt dit in de ontwerpvisie voor het plangebied uitdrukkelijk meegenomen en is de aanbesteder op zoek naar een
ontwerpvisie c.q. ontwerpconcept waarin integraal de OCK, woningen en gebiedsinrichting beoordeeld wordt. Voor het opstellen van deze visie zal een beperkte ontwerpvergoeding ter beschikking worden gesteld. De verdere uitwerking van het woonprogramma zal geen onderdeel uitmaken van de ontwerpopdracht OCK.

Meer informatie over de Open Club Klimmen https://openclubklimmen.nl en https://hvdsl.nl/wat-we-doen/werkzaamheden/open-club-limburg/

Bron: Tenderned 3 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199415

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *